Advies MRS: biedt lokale bescherming tegen geluidsoverlast

Op 31 juli jl. ontving de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) het verzoek van Minister Harbers het verzoek voor advies over de herziene 'tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik'. Deze regeling, gebaseerd op de Wet luchtvaart, biedt mogelijkheden voor experimenten om hinder voor omwonenden te verminderen. De MRS-leden, waaronder de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, hebben het experiment beoordeeld en constateren dat het positieve effecten kan hebben op hinderbeleving. Er zijn gebieden waar verhoogde grenswaarden negatieve geluidshinder en slaapverstoring kunnen veroorzaken, wat bewonersvertegenwoordigers afkeuren.

De MRS verzoekt om binnen de grenswaarden ruimte te vinden om verhogingen ongedaan te maken en hinder te beperken. Ze pleiten voor een systeem met meetpunten en handhaving voor lokale bescherming tegen geluidsoverlast. De MRS verwelkomt aanpassingen in de regeling en dringt aan op centrale focus op geluidseffecten, gezondheid en economie, boven het beperken van vluchten.

Lees het volledige advies van MRS