Bewoners vinden herstelplannen Schiphol ‘teleurstellend en misleidend’

Geluidhinder, Groei vliegverkeer

NHnieuws.nl - 04-01-2021, door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Bewoners vinden herstelplannen Schiphol ‘teleurstellend en misleidend’

Omwonenden van Schiphol zijn teleurgesteld en voelen zich misleid door luchthavendirecteur Dick Benschop vanwege een manifest waarin hij vooruitblikt op het komende jaar. In dat manifest legt hij in elf stappen uit hoe Schiphol de komende tijd van de coronacrisis moet gaan herstellen. De bewoners uit de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vinden dat de plannen gebaseerd zijn op falend beleid.

Schiphol maakte vanochtend bekend dat er in 2020 20.9 miljoen reizigers waren en 227.304 vluchten. Vorige maand maakte NH Nieuws al een schatting op basis van cijfers uit de eerste 10 maanden en kwam op vergelijkbare aantallen die Schiphol terugslingeren naar begin jaren 90. In 2019 behaalde Schiphol records met bij 72 miljoen passagiers en 497.000 vluchten.

In het manifest met de titel Building Back Better beschrijft Benschop hoe de luchtvaart 'sterker, beter en duurzamer uit de crisis kan komen'. Dat moet kunnen aan de hand van elf ambities en acties. Benschop wil dat Schiphol een belangrijk wereldwijd knooppunt blijft voor overstappende passagiers, zegt te blijven inzetten op hinderbeperking en een daling van de CO2-uitstoot.

Schiphol wil in gesprek blijven met de omwonenden. In een advies van voorzitter Van Geel van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) staat dat dat overleg wel op de schop moet. De luchtvaartsector, de overheid en de omwonenden vliegen elkaar nu nog te veel in elkaars haren.

Geen oplossing
De bewoners uit de ORS vegen de vloer aan met het manifest: "Building Back Better is teleurstellend en misleidend. Het herstel na corona is gebaseerd op falend beleid. Terwijl Benschop erkent dat de ontwikkeling niet in balans is met de omgeving, komt hij met oude plannen zoals stillere vliegtuigen, isolatie en omgevingsfonds. Die bieden omwonenden geen oplossing tegen de aanslag op hun gezondheid en de aantasting van hun leefomgeving".

In het manifest noemt Benschop omwonende Mirella Visser uit Uithoorn specifiek bij naam. Bij Visser thuis vond een van de zogenaamde huiskamergesprekken tussen Schiphol, de luchtverkeersleiding en omwonenden plaats. Benschop noemt de gesprekken met Vissers bewonersorganisatie PUSH Uithoorn 'intens'.

Uit zijn ontmoetingen maakt de topman op dat een kwart van de Nederlanders het gehad heeft met de overlast, nog een kwart zit er juist bijzonder positief in. 50 procent gelooft volgens Benschop in balans, maar "maakt zich wel zorgen over de afgelopen jaren en vraagt zich terecht af ofde balans niet hersteld zou moeten worden."

Verbaasd
Visser laat NH Nieuws weten dat ze niet door Schiphol op de hoogte is gebracht van haar naamsvermelding: "PUSH is verbaasd over de expliciete naamsvermelding in het manifest, die zonder afstemming heeft plaatsgevonden. PUSH neemt daarom afstand van de context waarin onze naam is geplaatst."

"Voor het herwinnen van vertrouwen is veel meer nodig dan een bezoekje aan een huiskamer om ervaringen van bewoners op te halen. Bovendien kloppen de geciteerde cijfers niet: de enquete onder bewoners van Uithoorn geeft aan dat 83 procent overlast ervaart. Slechts een kleine minderheid, namelijk 17 procent, heeft geen bezwaar tegen groei.

Geen nieuwjaarsborrel
Vanmiddag houdt Schiphol een online bijeenkomst met vooral sprekers uit de luchtvaartsector. Normaal gesproken zou er een nieuwjaarsborrel op Schiphol gehouden worden, maar die is door de coronamaatregelen vervangen door het online evenement.