Breed maatschappelijk verzet op luchthavens

Afgelopen zaterdag protesteerden honderden mensen op zes luchthavens tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer. De manifestaties werden georganiseerd door een brede coalitie van bezorgde burgers. Naast veel politieke partijen en actiegroepen waren er opvallend veel burgers aanwezig. 

De manifestaties boden ruimte aan gerenommeerde sprekers, muziek en een landelijk stiltemoment op 12.05 uur. Het is namelijk al 5 voor 12 geweest voor natuur, mens en klimaat. De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens zoals Maastricht, Rotterdam en Lelystad.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland was een van de vele sprekers en sprak de menigte toe: 'Schiphol piept en kraakt aan alle kanten. Het is nu tijd om in te grijpen. Schiphol terug naar maximaal 350.000 vluchten.'

Nooit eerder werd op zoveel Nederlandse luchthavens tegelijk actie gevoerd

Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie. Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid.

De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Ook het grondpersoneel, zoals de bagageafhandelaars, op Schiphol staat bloot aan hoge concentraties ultrafijnstof van vliegtuigmotoren.

Op de site https://vliegherrie.nl laten duizenden Nederlanders weten wat de geluidsoverlast van het vliegverkeer aanricht in hun persoonlijke levens.

Het luchtvaartbeleid in Nederland komt tot stand op basis van gebrekkige, veelal door de industrie zelf aangeleverde informatie. De burger wordt nauwelijks gehoord, waardoor tal van misstanden ontstaan als het niet meerekenen van geluid, stikstof- en CO2-uitstoot boven een bepaalde vlieghoogte, het ernstig belemmeren van woningbouw en het verlenen van oneerlijke fiscale vrijstellingen.

Overlast is politieke keuze

Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. Het aantrekken van overstappers die niets besteden in ons land staat gelijk aan de import van veel overbodige geluidsoverlast en vervuiling.

Individuele burgers worden door gebrekkige of zelfs afwezige wet- en regelgeving nagenoeg niet beschermd tegen de negatieve gevolgen van het overmatige vliegverkeer. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten, zonder verplichte natuurwetvergunningen en zonder rekening te houden met de mensen onder de aanvliegroutes.

Met deze manifestaties hopen de burgers eindelijk gezien en gehoord te worden door de Haagse politiek.

De manifestaties op de vliegvelden worden ondersteund door een groot aantal maatschappelijke en burgerorganisaties: Milieudefensie, Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda, Milieufederaties Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Overijssel en Drenthe, SchipholWatch, Fridays For Future, Students For Future, Grootouders voor het Klimaat, Waddenvereniging, Stop Ecocide, Fossielvrij NL, Social Tipping Point Coalitie, Jonge Klimaatbeweging, Mobilisation for the Environment (MOB), Natuur & Milieu, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stay Grounded, Youth for Climate NL, Platform Vliegoverlast Amsterdam, BTV-Rotterdam, SATL, Werkgroep Red Gelderland, plus de officiële bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol.