De aanscherpte klimaatdoelen van KLM zijn geen alternatief voor krimp

In de week dat Shell haar klimaatdoelen aanscherpt en ABP haar investeringen uit de fossiele industrie haalt heeft ook KLM bekend gemaakt dat het bedrijf haar klimaatbeloftes aan te scherpen. De luchtvaart maatschappij heeft als doel gesteld om 2050 'Net Zero' te zijn. "Hiermee sluiten we aan bij het klimaatakkoord van Parijs", aldus topman Pieter Elbers. Hier moeten wel een aantal kanttekeningen bij worden geplaatst

'Net Zero' niet hetzelfde als geen uitstoot

'Net zero' in 2050 klinkt als een mooi en scherpere doelen zijn zeker nodig, want Schiphol en KLM zorgen voor 7% van alle Nederlandse CO2-uistoot. Maar het is belangrijk om te vermelden dat het niet betekent dat KLM zelf niks meer uitstoot. 'Net zero' betekent dat de uitstoot van KLM wordt gecompenseerd met andere initiatieven.

Een ander probleem is dat niet-CO2 uitstoot niet in de doelen wordt meegenomen, denk aan stikstof en ultrafijnstof. Bovendien is uitstoot CO2 op grote hoogtes veel schadelijker. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat andere emissies twee keer zoveel bijdragen aan de opwarming van de aarde als CO2. Deze bijkomende effecten zouden ook onderdeel van de doelen moeten uitmaken.

Ook laat de KLM weten dat de inspanningen voor het verminderen van de CO2-uitstoot zal laten toetsten door een onafhankelijk bureau. Echter, er wordt alleen gekeken naar de CO2-reductie per vlucht. Als de CO2-reductie per vlucht wordt verlaagd, maar er komen vervolgens wel veel meer vluchten, dan valt dat in het niet bij de winst die per vlucht is geboekt.

Geen concrete maatregelen

De maatregelen die de KLM zelf neemt zijn lang niet genoeg om dichtbij het doel te komen. Vlootvernieuwing, het wegdoen van de oude vliegtuigen voor modernere, levert winst op, maar dit is niet genoeg om dichtbij de eigen uitstoot significant te verlagen.

Ook de duurzame brandstoffen waar de KLM op inzet zijn niet de oplossing. Er is veel energie nodig om grondstoffen als elektriciteit of duurzame biomassa om te werken naar brandstof. Ook is er niet genoeg duurzame biomassa beschikbaar en kost het maken van synthetische kerosine kost enorm veel duurzame elektriciteit. Dit kan leiden tot perverse prikkels die ervoor zorgen dat bruikbaar voedsel wordt omgewerkt tot brandstof. Kortom, het is de vraag of de grondstoffen waarvan deze duurzame brandstoffen worden gemaakt niet beter kunnen worden ingezet op een andere plek.

Krimp de enige oplossing

Er is voor de KLM maar één mogelijkheid om de eigen uitstoot effectief te verlagen en dat is de krimp van het aantal vluchten. Innovatieve oplossingen zoals flink zuinigere of elektrische vliegtuigen zijn niet op de korte termijn beschikbaar. De trein is wel een steeds beter alternatief voor bestemmingen binnen Europa. Hiermee kunnen op relatief korte termijn korte afstandsvluchten worden uitgefaseerd.