De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Besluit slotallocatie wijzigen. 1
Zij zegt dat zij dat onder andere doet om de handhaving van de maximaal toegestane aantallen vliegbewegingen te verbeteren op de gecoördineerde luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Die handhaving is nu gebaseerd op het aantal toe te kennen slots (start- en landingsrechten). 2

Eerlijk-over-vliegen-23

Met de voorgenomen wijziging van het Besluit slotallocatie laat de minister de slotregulatie echter juist over aan de luchthavens, die zo veel mogelijk vluchten willen uitvoeren. 3
De minister bindt hiermee de kat op het spek, omdat het door de voorgestelde wijziging verleidelijk wordt voor de luchthavens om hun coördinatie parameters zodanig vast te stellen en hun slotcapaciteit op een manier te declareren, dat daarmee zo veel mogelijk vliegverkeer afgehandeld kan worden. Bovendien laat de minister met de voorgenomen wijziging van het Besluit slotallocatie de slager zijn eigen vlees keuren. De slotcoördinator is verplicht om de door de luchthavens ingediende capaciteitsdeclaraties vast te stellen. In het huidige stelsel heeft zij niet de bevoegdheid om deze declaraties te wijzigen of te weigeren. 4

Niet mee eens? U kunt uw zienswijze indienen voor 30 mei

Bent u het hier niet mee eens dan kunt u een zienswijze indienen over deze voorgenomen wijziging van het Besluit slotallocatie. Voor het gemak hebben wij documenten klaargezet die u kunt meezenden in uw reactie. In het lege tekstvak kunt u deze tekst plakken:

Ik vind dat niet de exploitant van een gecoördineerde luchthaven, maar een onafhankelijke instantie, zoals de slotcoördinator, de coördinatieparameters en de capaciteitsdeclaratie moeten vaststellen.
Dit om de onafhankelijke vaststelling daarvan te borgen en om te voorkomen dat de afgesproken en/of in luchthaven(verkeers)besluiten vastgelegde maximale aantallen vliegbewegingen in een gebruiksjaar worden overschreden.

Klik vervolgens op “verder”. Op de volgende pagina kunt u uw zienswijze downloaden. Daarbij kunt u gebruik maken van deze zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie.

U kunt hier reageren.