Drukte op Utrecht Centraal voor de manifestatie Stop4deroute!

Zaterdag 29 juni was een dag van solidariteit en actie tegen de 4e aanvliegroute en voor krimp van de luchtvaart. De stemmen van bijna 300 burgers klonken luid. De route zet een nieuwe grote groep mensen in de herrie en uitstoot. Het ontlast direct omwonenden niet, en zet de deur naar groei wagenwijd open. De enige manier om hinder en uitstoot te verminderen is krimp van de luchtvaart.

De sprekers:

- Jan Boesen deelde in een krachtige opening zijn persoonlijke ervaring over hoe zijn rustige omgeving verstoord raakt door toenemende overlast van vliegtuigen.

- Peter van Thienen sprak over de wetenschappelijke feiten en rapporten rond het effect van meer vliegtuigen op gezondheid, natuur en milieu. En over de overdreven economische voordelen ten opzichte van de niet doorberekende maatschappelijke schade.

- Lokale politicus Paul Blom (Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug) is vanaf het begin tegen de 4e route en sprak: ‘krimp is de toekomst: minder vliegen, meer treinen, meer fietsen en meer lopen’.

- Volgens Tweede kamerlid Olger van Dijk (Nieuw Sociaal Contract) wijst de goede opkomst erop dat mensen zich echt zorgen maken en niet gehoord voelen. Hij neemt deze boodschap mee naar Den Haag en wees op zowel de steun vanuit de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers als op zijn onlangs aangenomen motie voor een adviescommissie met bewoners en experts.

- Tweede kamerlid Ines Kostić (Partij voor de Dieren) stelde dat de overheid meer rekening moet houden met welzijn en gezondheid van omwonenden. Ze riep samen met alle deelnemers het nieuwe kabinet op om af te zien van de 4e route en te gaan voor krimp van de luchtvaart.

- De voorgedragen tekst van David Oude Wesselink (GroenLinks Provincie Utrecht) toonde duidelijk het verzet tegen de 4e route en groei van de luchtvaart. Hij wil kritisch kijken naar de Hubfunctie en inzetten op alternatieven als de trein.

- Lenneke Kok, initiatiefneemster van Stop4deroute, riep op tot actie tegen de invloedrijke luchtvaartlobby, en de verdere groei van Schiphol dankzij de 4e route ten koste van de leefbaarheid, gezondheid, Natuur & Milieu.

Tussendoor werd gerapt en de bijeenkomst sloot af met de tekst van cabaretier Vincent Bijlo:

"Néderland gezónder zónder gedónder in de lúcht,
mínder vlúchten mínder strépen, héeft u dát nou eéns begrépen,
wáarom móeten we állemaal bóeten voor die náre víerde róute,
née née née née, mínder mínder mínder mínder,
mínder mínder  mínder mínder
mínder lúchtvaart lúchtvaarthinder"

De nieuwe minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener heeft voor zijn eerste werkdag de boodschap van Stop4deroute al op zijn bureau. Er is GEEN draagvlak voor de vierde aanvliegroute!

Lees het volledige verslag van Stop4deroute