Een CO2-plafond voor de luchtvaart

Met een CO2-plafond – een wettelijk vastgelegd maximum aan uitstoot – kan de luchtvaartsector haar klimaatdoelen niet meer ontvluchten. Samen met Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie riepen wij daarom op tot een versnelde invoering van een CO2-plafond voor de luchtvaart. Dat deden we via een brief voorafgaand aan het commissiedebat luchtvaart van 6 oktober, waar onder andere het krimpbesluit voor Schiphol op de agenda staat.

Vliegen draagt bij aan de opwarming van de aarde. In totaal is onze luchtvaartsector verantwoordelijk voor vijftien procent van de Nederlandse klimaatemissies. Alsnog blijft de luchtvaart groeien. Net als andere sectoren, zal de luchtvaart een bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelen. Daarom pleiten we voor een CO2-plafond waarmee de maximale uitstoot van de Nederlandse luchtvaartbranche wettelijk wordt vastgelegd. Net als dat gedaan is voor onder andere de industrie, landbouw en woningbouw. Het kabinet wil ook dat er een CO2-plafond komt, maar invoering van het plafond duurt lang.

De luchtvaartsector is op de vlucht voor de klimaatdoelen

De Nederlandse luchtvaartsector heeft samen met de overheid te lage doelen afgesproken voor het verlagen van de CO2-uitstoot. Alle sectoren hebben afgesproken dat de emissies naar nul moeten in 2050, maar de luchtvaart mag tot 2070 blijven uitstoten. De sector probeert de klimaatdoelen steeds weer te ontvluchten door de doelen zo laag mogelijk te houden, stappen die vervuiling écht stoppen te vertragen en te lobbyen tegen het wettelijk vastleggen van de klimaatdoelen.

Teken de petitie voor een wettelijke CO2-plafond

Ben jij ook helemaal klaar met de uitvluchten van de luchtvaartsector? Laat je stem horen en teken de petitie van Natuur & Milieu! Je ontvangt een gepersonaliseerde boardingpass met een duidelijke oproep aan politici. Wij delen jouw boodschap vervolgens met Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat), de luchtvaartsector én de Tweede Kamer. Samen zorgen we dat er duidelijke grenzen worden gesteld aan de uitstoot van de luchtvaartsector.