Slaapverstoring naar schatting 2 keer zo hoog

In 2016 ervoeren 198.000 omwonenden ernstige geluidsoverlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Schiphol zelf rapporteerde 138.000 ernstig gehinderden; anderhalf keer minder. Ook was de ervaren slaapverstoring in 2016 in werkelijkheid naar schatting 2 keer zo hoog als door Schiphol berekend: plusminus 40.000 in plaats van 19.500. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Hinderbelevingsonderzoeken van GGD’s rondom Schiphol, door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Geluidsberekeningen Schiphol kloppen niet

Schiphol is verplicht elk jaar te rapporteren hoeveel omwonenden ernstige hinder ervaren van overvliegende vliegtuigen en hoeveel mensen in hun slaap worden gestoord. Die cijfers worden berekend – niet gemeten. “Nu we voor het eerst alle onderzoeken van de GGD’s rondom Schiphol naar de beleving van geluidshinder op een rij hebben gezet, blijkt dat de werkelijk ervaren hinder veel groter is dan de berekende hinder”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland: “Als de overheid de werkelijk beleefde geluidshinder serieus zou nemen, dan zou Schiphol moeten krimpen, in plaats van groeien.”

Wat daarnaast opvalt is dat mensen in gemeenten onder de vliegroutes van de Polderbaan en de Kaagbaan, verder afgelegen van Schiphol, veel meer overlast ervaren dan wordt berekend. Akkerman: “We moeten de discussie over de toekomst van Schiphol voeren op basis van cijfers over de werkelijke geluidshinder, en niet op basis van theoretisch berekende cijfers over geluidshinder. Die cijfers zijn misleidend want de geluidshinder van mensen die toevallig buiten de geluidscontour wonen wordt niet meegenomen.”

De GGD cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder volwassen. Ook tellen we gemeenten met minder dan 2 procent gehinderden niet mee en zijn er voor een paar gemeenten geen cijfers. Akkerman. “Onze schatting is dus aan de voorzichtige kant. Als je alles mee zou rekenen zou het aantal flink omhoog gaan.”

Oorzaak

Een van de belangrijkste redenen waarom de hinderbeleving in werkelijkheid veel hoger ligt dan door Schiphol wordt gerapporteerd, is het verschil tussen theoretisch berekenen van geluidsbelasting en het meten van geluidsbelasting. Akkerman: “Uit een recente wetenschappelijke publicatie van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Instituut blijkt dat het verschil tussen de 1 en 2 decibel kan liggen. Dat lijkt wellicht weinig, maar 1 dB minder berekende geluidshinder betekent voor Schiphol in theorie 125.000 (25 procent) extra vliegbewegingen. De luchthaven maakt gretig gebruik van deze berekende ruimte die er in werkelijkheid helemaal niet is.”

Analyse o.b.v. onderzoek GGD’en Rapportage Schiphol 2016 Aantal meer gehinderden t.o.v. Schiphol 2016
Ernstig gehinderden 198.000 138.500 60.000 (1.4x meer)
Slaapverstoorden 40.000 19.500 20.500 (2 x meer)

Tabel 1: Vergelijking GGD-onderzoek met rapportage geluidshinder van Schiphol (afgerond naar duizendtallen)

Op 28 oktober 2018 besteedde NOS uitgebreid aandacht aan dit rapport.