Fijnstof

Milieudefensie heeft op basis van de emissie metingen van TNO, data met levensverwachting tabellen en samenwerking met 11 internationale experts ingeschat dat tienduizenden omwonenden van Schiphol ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Lees verder

Geluidshinder

Volgens officiële geluidsgrafieken leveren méér stillere vliegtuigen evenveel geluidbelasting op als mínder lawaaiige vliegtuigen. En dus blijft de hinder voor omwonenden gelijk. Schiphol kan groeien als vliegtuigen minder lawaai maken. Maar is dat ook echt zo? Lees verder

Klimaat

Vliegen is de meest klimaat-intensieve manier van transport en een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgassen. luchtvaart draagt op verschillende manieren bij aan klimaatverandering. Emissies van vliegen (CO2, NOx, PM, H2O en SO2) verhogen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer die een verwarmend effect hebben. Lees verder

MER (milieueffectrapportage)

De Commissie m.e.r die adviseert over de deugdelijkheid van MER’s en de uitgangspunten en vraagstelling daarvoor, concludeerde in een Voorlopig toetsingsadvies dat er een achterhaalde rekenmethode was gebruikt bij het berekenen van de effecten van start- en landingsprocedures. Lees verder

Internationaal

In 2012 besloot de EU de luchtvaart op te nemen in de bestaande verhandelbare emissierechten (ETS), maar alleen voor vluchten binnen de EU. Dit na grote druk vanuit de VS en China, die dreigden met handelsmaatregelen als de maatregelen zouden gelden voor alle vluchten naar EU luchthavens. Lees meer

Economie

Vaak wordt gezegd dat de luchtvaart moet groeien om de Nederlandse economie gezond te houden. Er is reden genoeg om er van uit te gaan dat dit niet zo is. Lees meer

Rapporten

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (initiatiefnemer van Eerlijk over Vliegen) heeft diverse rapporten uitgebracht: Lees meer