Rapporten

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (initiatiefnemer van Eerlijk over Vliegen) heeft diverse rapporten uitgebracht:

Werkelijke Geluidshinder Schiphol Rapport november 2018:
Door middel van GGD-onderzoek hebben we aangetoond dat de geluidshinder rondom Schiphol veel groter is dan door Schiphol wordt berekend.

Rapport woningbouw MRA rondom Schiphol juni 2018:
Dit rapport geeft een eerste analyse weer van de consequenties in de Metropoolregio Amsterdam indien daar nieuwe woningen worden gebouwd. Wat voor invloed heeft dit op de geluidsoverlast in de regio.

Rapportage evaluatie potentie trein mei 2018 (in samenwerking met Royal Haskoning)
Dit rapport laat een vergelijking zien: vliegreizen met treinreizen voor korte afstanden (binnen europa) en hoe we vaker voor de trein kunnen kiezen

Zelf in actie komen?