Luchtvaart en milieu internationaal: ICAO (VN) en EU lopen achter de feiten aan

Broeikasgas emissies vanuit de luchtvaart zijn meer dan verdubbeld in de afgelopen 20 jaar. Verwonderlijk is dat niet, want vliegtuigbrandstof en vliegtickets zijn vrijgesteld van belastingheffing. Ook is de luchtvaart niet opgenomen in internationale klimaatakkoorden, en maar op een zeer beperkte manier in het EU systeem van verhandelbare emissierechten (ETS).

Defecten in ETS systeem

In 2012 besloot de EU de luchtvaart op te nemen in het bestaande ETS, maar alleen voor vluchten binnen de EU. Dit na grote druk vanuit de VS en China, die dreigden met handelsmaatregelen als de maatregelen zouden gelden voor alle vluchten naar EU luchthavens. Daarna zijn er echter, wachtend op de VN-organisatie ICAO, telkens ontheffingen verleend door de Europese Commissie. Anno 2017 werkte het systeem nog steeds niet. In februari 2017 kwam de Europese Commissie met een nieuw, weinig ambitieus voorstel, dat lijdt aan dezelfde defecten die aan het hele ETS systeem kleven: te weinig ambitie, en teveel gratis uitdelen van emissierechten.

Na jaren druk vanuit de milieu organisaties is de VN-luchtvaart organisatie ICAO in oktober 2016 uiteindelijk overgegaan tot een vrijwillig compensatie systeem (CORSIA). Daar zal de luchtvaart haar emissies vanaf 2020 gaan compenseren, bijv. door aanplant van bossen en CO2-besparende maatregelen in andere sectoren. Op vrijwillige basis tot 2027, daarna verplicht.

Geen compensatie tot 2021

Tot en met 2020 hoeft de groei volgens CORSIA dus niet gecompenseerd te worden, en de eerste zes jaar daarna alleen vrijwillig. Niet alleen zijn er grote twijfels aan de werking van het compensatie systeem, ook kan het zelfs als het helemaal goed zou werken niet meer dan maximaal 21,6% van de emissiegroei compenseren.

Het streven is om het EU voorstel en CORSIA in elkaar te laten grijpen.

Zie voor details de site van Transport and Environment (Brussel)