Geslaagde bijeenkomst over luchtvaart: Vliegen binnen de grenzen

Woensdagavond 22 februari organiseerde de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland de bijeenkomst ‘Vliegen binnen de grenzen’ in het dorpshuis van Badhoevedorp. Deze avond stond in het teken van de Luchtvaart en in het bijzonder Schiphol. Verschillende burgers – van raadsleden tot bewoners en kritische volgers van de luchtvaart – bogen zich over stellingen over de luchtvaart. Deze konden zij vervolgens voorleggen aan politici: Statenleden en kandidaten voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vertegenwoordigers van de Algemene Waterschapspartij, D66, de ChristenUnie, GroenLinks, Onafhankelijke Politiek Noord-Holland, de Piratenpartij en Partij voor de Dieren waren aanwezig.

Onze directeur Sijas Akkerman trapte de avond af met een kritische visie op het heden en de toekomst van Schiphol. Hij refereerde aan de WHO-richtlijnen voor geluid die Schiphol overschrijdt. Ook besprak hij de gevaren van stikstofbelasting en de noodzaak van een CO2-doel en stikstofdoel voor Schiphol en andere luchthavens.

Na de opening verzamelden de aanwezigen zich om stellingen en discussiepunten te bedenken voor de politici. Ze deden dat in drie groepen: ‘natuur en klimaat’, ‘gezondheid en geluid’ en ‘wonen en werken’. De politici hielden een bevlogen debat over de stellingen die hieruit voortvloeiden: moet Schiphol stoppen met nachtvluchten? Wat te doen met de hubfunctie van Schiphol? En wat denken de politici van een luchthaven op zee als alternatief?

Een brug tussen politici en kiezers

Het debat was stevig maar respectvol. De aanwezigen kregen de tijd in te haken op de stellingen en hun visie te geven. Zo gaven sommige buurtbewoners aan hoe het voor hen is om dag en nacht in het geluid van de vliegtuigen te zitten. Op die manier ontstond een discussie waar het niet alleen ging over theoretische scenario's voor krimp van de luchtvaart (en de rol van de Provincie daarin), maar juist ook over het welzijn van de mensen die er het meest mee te maken hebben.

We hopen dat we de (kandidaat-) Statenleden een inkijkje hebben kunnen geven in de ervaringen van de burgers. En dat zij op hun beurt nu weten wat de politieke plannen voor de komende tijd zijn om de overlast van Schiphol aan te pakken.

Lees hier een uitgebreid verslag van de bijeenkomst