CE Delft: Verdere groei van Schiphol leidt tot welvaartsverlies

 

Verdere groei van Schiphol tot 540 duizend vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n 2,3 en 3 miljard euro. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer. In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.

Wat is een MKBA?

In een MKBA worden aan de hand van toekomstscenario’s, directe kosten en baten, maar ook effecten meegewogen die meestal niet (of beperkt) in geld worden gewaardeerd, zoals; CO2-emissies, luchtverontreinigende emissies of geluidsoverlast. Alle effecten worden vervolgens zoveel mogelijk in geld uitgedrukt en vervolgens telt men deze op, zodat een integrale afweging mogelijk is. Deze MKBA is gemaakt in opdracht van de gemeente Aalsmeer en is dus speciaal gefocust op de gemeente Aalsmeer en de regio.

 Groei Schiphol heeft een negatief effect op de economie

In het MKBA worden twee scenario's vergeleken met de max van 500.000 vluchten op Schiphol; een groei naar 540.000 vluchten en een krimp naar 375.000 vluchten. De alternatieven zijn geanalyseerd tegen twee achtergrondscenario’s: WLO-Hoog (economische groei van 2% per jaar) en WLO-Laag (economische groei van 1% per jaar). Uit de MKBA komt naar voren dat groei van de luchtvaart zowel bij WLO-hoog als WLO-laag een negatief effect heeft op de economie. Het welvaartsverlies ligt tussen de 2,3 en 3,1 miljard euro. Krimp van de luchtvaart heeft bij WLO-hoog een positief effect op de economie en zorgt dus voor meer welvaart. Voor omwonenden neemt de geluidshinder significant af bij krimp van Schiphol. De geluidsbaten van het krimpalternatief bedragen 2 miljard euro (gehele periode) op nationaal niveau; voor de gemeente Aalsmeer gaat het om 40 miljoen euro. Dit rapport laat dus zien dat groei van de luchtvaart in geen geval goed is voor de economie.

Op de website legt CE Delft uit hoe deze scenario's zijn gebruikt bij het beoordelen van groei en krimp. Lees hier de hele MKBA