Geen advies betekent pas op de plaats voor luchthaven

Schiphol kan voorlopig niet verder groeien. Dat blijkt uit het verslag dat Alders naar aanleiding van het adviestraject over de toekomst van Schiphol heeft opgesteld. "Er is geen advies. Tegelijk blijkt uit het verslag dat de vertegenwoordigers van de omgeving van Schiphol, een meerderheid van de delegaties, een groeistop wil tot 2023", aldus Sijas Akkerman, directeur van de MNH.

Uit het verslag blijkt ook dat de luchtvaartsector inmiddels begrijpt dat Schiphol haar groei aanzienlijk moet matigen. “Dat verdient waardering. En dat, samen met het ontbreken van een advies maakt het logisch om een pas op de plaats te maken en eerst de huidige situatie met maximaal 500.000 vluchten wettelijk vast te leggen”, aldus Akkerman. “Daarna kunnen we een nieuw model voor het meten van geluidshinder invoeren en ambitieuze klimaatafspraken maken. Als je dat doet kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat Schiphol niet verder kan groeien en – objectief vanuit klimaat bekeken – zelfs moet krimpen.”

Gezamenlijk draagvlak

Uit het advies blijkt dat er wel gezamenlijk draagvlak is voor belangrijke extra maatregelen voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Akkerman: “Bijvoorbeeld een Actieplan ultrafijnstof, de systematiek om de geluidshinder te bepalen wordt aangepast, inclusief het afschaffen van de zogenaamde vijftig/vijftig regel. Daarnaast wordt de geluidshinder beperkt die veroorzaakt wordt door het lange lage aanvliegen tijdens het landen. Ook willen luchtvaartsector, spoorsector en overheid harde doelstellingen afspreken voor het inzetten van de trein als alternatief voor vliegen op Europese bestemmingen.”