Hogere concentraties ultrafijnstof rond Schiphol

Gezondheidsrisico’s jarenlang onderschat

Schiphol moet krimpen. Het wordt tijd om de balans herstellen tussen klimaatverandering, natuur, gezondheid aan de ene kant en economie aan de andere. Dat zeggen Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH), Greenpeace en Natuur & Milieu in een reactie op het onderzoek van de RIVM naar de concentraties ultrafijnstof vlakbij Schiphol.

Concentratie ultrafijnstof hoger dan berekend
Uit het onderzoek blijkt dat de concentraties ultrafijnstof in woonkernen vlakbij Schiphol hoger zijn dan tot nu toe werd berekend. Vooral als de wind vanaf Schiphol richting die woonkernen waait. Op zulke dagen met veel ultrafijnstof in de lucht hebben, volgens het RIVM, vooral kinderen en inwoners met bijvoorbeeld COPD en Astma meer last van acute luchtwegklachten.

Acute gezondheidseffecten
Sijas Akkerman, directeur van MNH : “Uit dit onderzoek blijkt voor ons dat Schiphol schadelijker is voor de gezondheid van omwonenden dan tot nu toe werd aangenomen. De concentraties zijn hoger dan door Schiphol gerapporteerd in de milieueffectrapportages. En er zijn acute gezondheidseffecten, dat staat ook niet in de MER. Voor ons is het duidelijk. Als je alle feiten op een rij zet kun je niet anders concluderen dat Schiphol moet krimpen.”

Ultrafijnstofdeeltjes gevaar voor longfunctie
Op woonlocaties vlakbij Schiphol zorgen vliegtuigen voor gemiddeld 15.000 extra ultrafijnstofdeeltjes per cm3. In gebieden vlakbij de luchthaven met een toch al veel luchtvervuiling door bijvoorbeeld autoverkeer – zoals Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Oude Meer - loopt de totale concentratie op tot 20.000 tot 30.000 deeltjes per cm3. Vlak bij de start en taxibanen is de concentratie zelfs boven de 35.000. Voor ultrafijnstof bestaat geen veilige concentratie. Akkerman: “Uit het onderzoek onder kinderen op basisscholen in de buurt van Schiphol blijkt dat waar de uitstoot van Schiphol groeit, de longfunctie van kinderen vermindert. Laten we dat zo snel mogelijk omdraaien.”