HSR als alternatief voor vliegen een topic in diverse verkiezingsprogramma's

In diverse verkiezingsprogramma is “High-Speed Rail” meer onderwerp van gesprek geworden. Een aantal partijen zien ook in dat HSR een oplossing is voor minder vluchten vanuit Schiphol. De partijen Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks-PvdA, Volt en CDA noemen HSR expliciet in hun verkiezingsprogramma, en de meesten noemen ook dat op afstanden van 750 km de trein door het vliegtuig moet worden gaan vervangen.

NSC:

 1. We zetten in op een betaalbaar en toegankelijk Europees HSL-treinnetwerk. De verbinding met de grote steden in Europa wordt verbeterd, zodat het aandeel korteafstandsvluchten tot 750 km vanaf Schiphol kan worden beperkt. Vanaf Amsterdam/Schiphol lopen er lijnen naar het buitenland via Breda, Zwolle/Hengelo, Arnhem en Groningen. Het moet eenvoudiger en goedkoper worden om een internationale (nacht)treinreis te boeken.

GroenLinks/PvdA:

 1. Een bereikbaar treinnet. Het treinnet wordt uitgebreid. We gaan de Lelylijn aanleggen tussen Groningen en de Randstad en in internationaal verband als HSL naar Noord-Duitsland, Denemarken en Zweden en we gaan de planvorming en aanleg zoveel als mogelijk versnellen. Hierbij gaan we bestaande projecten, plannen en ideeën op elkaar aansluiten en optimaliseren. We zorgen voor meer capaciteit en snelheid op de spoorlijnen Utrecht-Zwolle, Amsterdam-Amersfoort-Enschede en Utrecht – Arnhem – Oberhausen. Ook zorgen we dat de IC Den Haag – Eindhoven om en om doorgaat naar Düsseldorf en Aachen, om zo ook Zuid-Nederland goed aan te sluiten op het Duitse ICE-netwerk.
 2. Eerst treinen dan vliegen. We maken Nederland goed bereikbaar met internationale treinen en zorgen dat deze goed geïntegreerd zijn met het binnenlandse vervoer. (…) We streven ernaar dat de EU actief gaat werken aan een samenhangend netwerk van langeafstandsverbindingen met goede frequentie en voldoende capaciteit op redelijke termijn in plaats van af te wachten waar de markt interesse in heeft. Door het heffen van accijnzen op kerosine en btw op vliegtickets, maken we (internationale) treinkaartjes goedkoper. We werken toe naar een verbod op privévluchten, met als eerste stap een hogere belasting op vluchten met privévliegtuigen vanuit Nederland. Ook gaan we investeren in nieuwe internationale hogesnelheidstreinen en verbeteren we de hogesnelheidsverbindingen die we al hebben.
 3. Krimp van het vliegverkeer. De Nederlandse luchtvaart levert de grootste bijdrage aan klimaatopwarming door Nederland. Daarnaast zorgt de luchtvaart voor grote gezondheidsschade van mens en natuur. Daarom moet vliegen door Nederland veel scherper worden ontmoedigd. We beginnen met het invoeren van een progressieve vliegbelasting die oploopt naarmate mensen meer vliegen. Ook komt er een toeslag voor overstappers. Verder stoppen we met vluchten binnen 750 kilometer waarvoor een alternatieve treinverbinding bestaat en met nachtvluchten. Het aantal vluchten op Schiphol en Eindhoven Airport gaat sterk omlaag; deze vliegvelden concentreren zich voortaan op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is. (…)

Volt Nederland

 1. We bouwen een Europees netwerk voor hogesnelheidstreinen, investeren in groene steden en stadskernen, schone lucht en water, en in groene banen
 2. Volt wil dat in heel de EU een snel, betrouwbaar en uitstootvrij netwerk voor hogesnelheidstreinen, nachttreinen en snelbussen wordt aangelegd. In de toekomst is niet het vliegtuig maar de (nacht)trein of snelbus hét comfortabele en betaalbare vervoersmiddel voor de korte en middellange afstanden. Dan rijden er hogesnelheidstreinen en snelbussen die Nederlandse steden en dorpen verbinden met elkaar en met andere Europese steden.
 3. We willen zo snel mogelijk betrouwbaar en duurzaam treinverkeer realiseren tussen Europese steden. We leggen daarom nieuwe spoorlijnen aan tussen veelgebruikte routes zoals Den Haag-Frankfurt, Rotterdam-Berlijn, Breda-Kopenhagen en verbeteren de spoorverbindingen Amsterdam-Londen en Groningen-Bremen.

CDA

 1. Met de nieuwe generatie intercitytreinen (de ‘wesp’) kan de NS een grote eerste stap zetten naar een binnenlands hogesnelheidsnetwerk. Zo wordt het aantrekkelijker om in de stad te werken en elders te wonen. We zoeken bovendien actief de samenwerking met België en Duitsland om reizen naar het buitenland te stimuleren. Uiteindelijk kan je vanuit heel Nederland met betere hogesnelheidsverbindingen naar de rest van Europa. Zo bieden we een alternatief voor Europese vliegvakanties.

En verder: PvdD noemt geen High-Speed rail, maar wil wel soortgelijke oplossingen realiseren:

Partij voor de Dieren

 1. We maken van de trein de snelste, goedkoopste en prettigste manier om internationaal te reizen. Zo kan de trein echt een alternatief worden voor het vliegtuig.
 2. We investeren in een betaalbaar en toegankelijk Europees treinnetwerk en schaffen de btw op internationale treintickets af.
 3. Om goed op het Europese treinnetwerk aangesloten te zijn investeert Nederland in frequente internationale verbindingen naar Hamburg/Kopenhagen (noord-oost), Berlijn/Praag (oost), München (zuid-oost), Parijs (zuid) en Londen (west).
 4. Er komt een verbod op korte vluchten tot 750 kilometer waar de trein een goed alternatief is.