Klagen over geluidsoverlast is zinloos als niet belanghebbende

Geluidhinder

Omwonenden van Schiphol die niet in het zwaarst gehinderde gebied wonen, mogen geen bezwaar maken tegen maatregelen op de luchthaven. Ook bezwaarmakers tegen Lelystad Airport staan straks buitenspel. Dat blijkt uit twee zaken tegen Schiphol die een inwoner van Baarn heeft aangekaart bij luchtvaartinspectie ILT. Die zijn afgewezen omdat hij vanwege zijn woonplaats geen belanghebbende zou zijn.

Volgens de inspectie kunnen alleen mensen 'in de directe kring van gemeenten rondom Schiphol' bezwaar maken tegen maatregelen en regels op de luchthaven. Volgens ILT dienen ze te wonen binnen de geluidszone van Schiphol én in een gemeente die is vertegenwoordigd in de Omgevingsraad van Hans Alders.

Zone 48 db

Dat betekent niet alleen dat een groot deel van de Schipholregio wordt buitengesloten, maar ook dat inwoners van onder meer de Amsterdamse binnenstad, Hoofddorp-centrum of Ouderkerk aan de Amstel - gebieden die ook buiten de zogeheten 48 db(a)-zone liggen, geen bezwaren kunnen maken.

Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken
© Laura van der Bijl

Als Lelystad Airport uiteindelijk open gaat, zal de inspectie daar dezelfde grenzen  aanhouden om bezwaren te accepteren. Dat betekent dat het merendeel van de huidige Lelystadklagers, waaronder de succesvolle lobby van Overijsenaren en Veluwebewoners, straks geen verzoeken of bezwaren kunnen indienen tegen het vliegveld.

Klaagzone

Eerder ontstond rondom Schiphol al ophef naar aanleiding van plannen om in koopcontracten voor woningen bij Schiphol op te nemen dat kopers niet mochten gaan klagen. Een woordvoerder van ILT spreekt tegen dat mensen geen bezwaar mogen maken. "Iedereen kan bezwaar maken, alleen zijn die niet ontvankelijk als mensen buiten de zone wonen."

De Inspectie voert volgens haar slechts de regels uit die door het ministerie van Infrastructuur zijn bepaald. Dat werkt aan een nieuw 'handhavingsstelsel' voor Schiphol, maar of daarbij ook de klaagzone wordt vergroot, is nog niet bekend.

Verkeerd voorgelicht

In de affaire blijkt bovendien dat minister Cora van Nieuwenhuizen in april de Tweede Kamer verkeerd heeft voorgelicht. Ze zei toen dat de twee bezwaren al waren afgewezen, terwijl dat pas drie weken later gebeurde. De minister heeft de Kamer daarvoor inmiddels haar excuses aangeboden.

Gerelateerd bericht