KLM maakt bezwaar tegen woningbouwplannen Ouder-Amstel: “10.000 klagers erbij”

Vorige maand publiceerde de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland over woningbouw rond Schiphol. Hierin wordt duidelijk dat geluidsoverlast op Schiphol de bouw van huizen in de regio rond Schiphol, waar een enorme vraag naar is, in de weg staat. Dit wordt nu direct duidelijk; een nieuwe wijk in Ouder-Amstel staat op losse schroeven.

Wonen of Vliegen

KLM is bang dat de bouw van woningen in de ‘nieuwe kern’, zoals het project heet, tot meer overlast zal leiden. De KLM heeft gelijk dat de realisatie van de woningen voor meer overlast zorgt. De discussie rond deze woonwijk is een goed voorbeeld van de keuze die in de regio moet worden gemaakt tussen wonen of vliegen. In het rapport doen we voorstellen voor verschillende maatregelen die de geluidsgrenzen laten krimpen en zo woningbouw mogelijk maken.

Omgevingswet

Ook de nieuwe geluidsnormen in de Omgevingswet kunnen roet in het eten gooien. Met deze nieuwe geluidsregels wordt vliegtuiggeluid voor het eerst meegerekend in de geluidsbelasting van omwonenden. Uit een quickscan van Provincie Noord-Holland blijkt dat hierdoor een derde van alle woningbouwplannen in de provincie op losse schroeven komt te staan. Nog een reden om snel maatregelen te treffen die geluidsoverlast in de Schipholregio tegengaan.

Schiphol maakt geen bezwaar

Schiphol heeft aangegeven geen bezwaar te maken tegen de plannen omdat het woningbouw volgens de luchthaven niet perse samen hoeft te gaan met een beperking van het aantal vluchten. De luchthaven verwacht dat; “dat de aankomende jaren de geluidsgrens en het aantal gehinderden zal krimpen vanwege vlootvernieuwing, de luchtruimherziening en hinderbeperkende maatregelen die we treffen”. Uit het woningbouwrapport van de Milieufederatie blijkt dat vlootvernieuwing slechts beperkte ruimte voor nieuwe woningen oplevert en de hinderbeperkende maatregelen geen geluidsruimte voor nieuwe woningen.

Artikel Telegraaf 30 juli 2021: KLM tegen nieuwe woonwijk, 10.000 klagers erbij