KLM misleidt over minder vlieghinder door vlootvernieuwing

Schiphol, 10 april

Op woensdag 10 april 2024 hebben negen bewonersorganisaties, samen met Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland, voorafgaand aan het commissiedebat Luchtvaart een manifest aangeboden aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat. Het manifest, getiteld 'Stiller vliegen, maar dan echt!', bevat kritiek van omwonenden en milieufederaties op de visie van KLM met betrekking tot de capaciteit van Schiphol.

In het manifest wordt specifiek ingegaan op de bewering van KLM dat vlootvernieuwing minder vliegtuiglawaai voor omwonenden zal opleveren. Sijas Akkerman van de MNH benadrukt: "Het is een illusie te denken dat de vlootvernieuwing waar KLM op doelt, daadwerkelijk minder vliegtuiglawaai voor omwonenden zal opleveren. KLM gebruikt berekeningen die niet kloppen. De afgelopen twintig jaar aan vlootvernieuwing toont aan dat hinder door vliegtuiglawaai één op één samenhangt met het aantal vliegtuigen."

Het manifest geeft daarvoor twee belangrijke redenen:

  1. Ernstige tekortkomingen in de rekenmethode: KLM baseert haar zienswijze op berekeningen van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartinstituut (NLR) voor de geluidsreductie uit haar voorgestelde maatregelenpakket. Omwonenden en milieuorganisaties benadrukken echter dat de individuele effecten van geluidsbeperkende maatregelen niet simpelweg bij elkaar opgeteld kunnen worden. De beloofde vermindering van geluidshinder door KLM is dus misleidend.
  2. Grote twijfels bij de voordelen van de door KLM gepropageerde vlootvernieuwing: De bewoners en milieuactivisten uiten zorgen over de effectiviteit van vlootvernieuwing zoals voorgesteld door KLM. Ze wijzen erop dat marginaal stillere vliegtuigen in de lucht niet noodzakelijkerwijs resulteren in minder geluidshinder op de grond, zoals de afgelopen 20 jaar aan vlootvernieuwing heeft aangetoond. Vermindering van vliegtuiglawaai door vlootvernieuwing die de KLM in haar zienswijze voorstelt is een illusie.

Download het hele manifest

Gezien de recente uitspraak in de RVB-rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, waarin de staat is verplicht om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen, roepen de indieners van het manifest op om deze kritieken serieus te nemen bij de evaluatie van de voorgestelde maatregelen.

v.l.n.r. Sijas Akkerman, Willem Boutkan, Mpanzu Bamenga, Olger van Dijk, Habtamu de Hoop

Tweede Kamerleden Willem Boutkan (PVV), Mpanzu Bamenga (D66), Olger van Dijk (NSC) en Habtamu de Hoop (PvdA/GL) namen het manifest in ontvangst. Willem Boutkan reageerde als voorzitter van het commissiedebat: ‘Het gaat een discussie worden met pro’s en contra’s. Ik kijk uit naar de antwoorden van de minister’.

Het manifest is overhandigd door Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Omgeving Zonder Vlieghinder voor de Rijn- en Bollenstreek, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Vlieghinder Kennemerland, Vlieghinder Amsterdam, Vlieghinder Nieuwkoop, Dorpsraad Rondom de Plassen, SOS Zaanstreek/Platform Vlieghinder Zaanstreek i.o., Stop4deRoute en Werkgroep Vlieglawaai Lisse.

Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties presenteren het manifest