Krimp Schiphol - brandbrief aan Europese Commissie namens omwonenden en milieuorganisaties

Op 23 januari hebben veertien bewonersorganisaties en acht Nederlandse milieuorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, een brandbrief gestuurd over de toekomst van Schiphol aan de Europese Commissie. Binnen enkele weken geeft Brussel reactie op het krimpbesluit voor Schiphol, dat minister Harbers aan de commissie heeft voorgelegd in september j.l.

In deze brief roepen bewonersorganisaties en milieuorganisaties op om het verzoek van de Nederlandse overheid/minister Harbers op te volgen en Nederland toe te staan om het vliegverkeer van Schiphol (tijdelijk) te beperken tot 452.500 vluchten.

Sinds 2015 heeft de Nederlandse regering toegestaan dat Schiphol de geluidsnormen overschrijdt, met de verwachting dat de luchtvaartsector maatregelen zou nemen om de geluidsoverlast terug te dringen. Dit is niet gebeurd, de effectiviteit van genomen maatregelen door de luchtvaartsector is ruimschoots onvoldoende gebleken. De regering heeft nu eindelijk besloten het fundamentele recht van inwoners op een gezonde leefomgeving en nachtrust  te gaan beschermen. De voorgestelde vermindering van het aantal vluchten op Schiphol is een absoluut minimumvereiste en niet beperkender dan nodig om het geluidsniveau voldoende te verminderen.

Balanced-Approach- procedure

De Nederlandse regering stuurde op 1 september 2023 haar kennisgevingsdocument naar de Europese Commissie. Hierin staan alle maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en het daaropvolgende noodzakelijk besluit, volgens de zogenoemde 'balanced approach procedure', om tot vermindering van het aantal vluchten te komen. De Europese Commissie zal in het eerste kwartaal van 2024 reactie geven op de maatregelen en de gevolgde procedure. Andere lidstaten, waaronder België en Italië, volgen dit proces met de grootste interesse, omdat ook zij kampen met de negatieve effecten van hun luchtvaartsector op leefomgeving en welzijn. De uitspraak van de Europese Commissie over Schiphol krijgt daarmee nog meer belang.