Luchthavenverkeerbesluit legt plafond vast, maar hinder en uitstoot blijven groot

Omwonenden en natuur rond Schiphol zijn erop achteruitgegaan met het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB) zeggen Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie in hun zienswijze op het LVB. Hoewel 500.000 vluchten en 29.000 nachtvluchten worden vastgelegd is de hinder toegenomen de afgelopen jaren, terwijl dit wettelijk niet mag.

Geen maatschappelijke steun; geen noodzaak; een nieuwe realiteit, aldus de milieuorganisaties. Echter, kern van de kritiek is dat het nieuwe LVB niet voldoet aan de gelijkwaardigheidscriteria. In de luchtvaartwet is opgenomen dat elke wijziging, volgend op het eerste LVB Schiphol uit 2004, een gelijkwaardige of betere bescherming voor omwonenden en natuur moet bieden. Volgens de milieuorganisaties is dat niet zo.

Hinder toegenomen

Uit een rapport van het PBL blijkt dat de ervaren hinder 1,5 keer is toegenomen ten opzichte 2004, niet binnen de criteria dus. Dit komt gedeeltelijk door een groei van het aantal vluchten en gedeeltelijk door nieuwe woningen. De norm stijgt mee met het groeiende aantal woningen en bewoners. Volgens de berekeningen blijft het aantal gehinderden binnen de norm, maar de ervaren hinder is veel hoger.

LVB sluit niet aan bij klimaat

Ook past het maximumaantal van 500.000 vluchten uit het LVB, zowel op korte als op lange afstanden, niet binnen een realistische aanpak van de klimaatcrisis. Uit de PlanMER luchtvaartnota blijkt dat het hoekpunt “normeren” het enige hoekpunt is dat de doelstelling van Parijs haalt. Dan blijven er in 2050 maximaal 224.000 vluchten op Schiphol over. De normen in het LVB dienen aan te sluiten bij het Akkoord van Parijs.

Hindervermindering in volgend LVB

Desondanks benadrukken de organisaties dat dit LVB een noodzakelijke stap is. Met deze maatregelen komt een einde aan de situatie van niet nagekomen afspraken en kan er indien noodzakelijk gehandhaafd worden. In de volgende wijziging moeten duidelijke stappen richting minder hinder en uitstoot komen. Dit kan bijvoorbeeld door van de streefgetallen voor het verminderen van vlieghinder die in het LVB genoemd worden een duidelijke norm te maken.

Lees hier de volledige zienswijze