Om werkelijk invloed uit te kunnen oefenen, is uw hulp van groot belang. We maken ons sterk om de echte feiten over vliegen boven tafel te krijgen. We blijven ons inzetten voor eerlijk over vliegen met nog meer activiteiten en deskundige onderzoeken. Mocht u ons willen steunen om deze acties voort te kunnen blijven zetten dan is een donatie van harte welkom.

Zo komen we dichter bij een oplossing om het klimaatprobleem te reduceren en een gezondere leefomgeving te creëren voor nu en later. Daar zijn we van overtuigd. Helpt u ons?

Met uw hulp kunnen we onderzoeken uitvoeren waarmee
we de luchtvaart een gezondere richting op kunnen sturen.