Meer hinder en slaapverstoring rond luchthaven Schiphol

Het RIVM heeft afgelopen week, na 18 jaar opnieuw de hinder en slaapverstoring rond Schiphol berekend. Het RIVM heeft nu eindelijk de nieuwe Schiphol Blootstellings-Respons (BR)-relaties kunnen actualiseren met nieuw onderzoek. Daarbij wordt de geluid blootstelling rond Schiphol afgezet tegen de ervaren hinder en slaapverstoring. In vergelijking met de Schiphol BR-relatie uit 2002 laten de berekeningen uit 2020 nu meer ernstige hinder en meer ernstige slaapverstoring zien bij dezelfde geluidblootstelling. Daarbij is de hinder en slaapverstoring nu gemeten bij 126.000 inwoners rond Schiphol door de GGD’en, in 2020. Het aantal deelnemers in 2002 bedroeg 5.734. Er is ook gemeten in een veel groter gebied rond Schiphol, waarmee nu ook de hinder en slaapverstoring van mensen onder de Kaagbaan en Polderbaan wordt erkend en kan worden meegenomen. De hinder en slaapverstoring direct rond de luchthaven blijkt exponentieel te stijgen bij toename van het geluid.

Dit verplicht tot herziening van het beleid? Ook op de andere luchthavens hogere hinder en slaapverstoring 

De BR-relatie voor Schiphol op basis van de GGD-data van 2020 laat bij gelijke geluidniveaus meer ernstige hinder en meer ernstige slaapverstoring zien dan de BR-relatie op basis van de data van 2002. Het RIVM geeft aan dat de BR-relaties uit 2002 geen adequate weergave meer zijn van de ernstige hinder en ernstige slaapverstoring van de bewoners rond de luchthaven Schiphol. Rond Schiphol zijn er nu ongeveer 250.000 ernstig gehinderden met de geluid blootstelling en de inwonersaantallen van 2020, en er zijn nu ongeveer 100.000 ernstig slaapverstoorden, ook ver buiten de gangbare grens van 40 decibel in de nacht. Ter vergelijking; Schiphol rekent anno 2023 met ongeveer 100.000 ernstig gehinderden, op basis van het woningbestand van 2005.

Ook bij de andere luchthavens, waar de frequentie van het vliegen afgelopen jaren hard is gestegen, zijn er veel meer gehinderden en slaapverstoorden te zien bij gelijke geluidblootstelling, volgens de nieuwe BR relaties. Dat wordt nu eindelijk met berekeningen vastgesteld. Rond de vliegvelden Eindhoven, Rotterdam/Den Haag en in Limburg en de militaire luchthavens vraagt dit om herziening van het beleid en strenge handhaving van de normen. Zodat het eindelijk 's nachts eens stiller wordt. Slaap is een belangrijk herstelmechanisme voor de mens. Voldoende slaap zorgt ervoor dat we overdag alert zijn, dat we beter kunnen omgaan met stress en dat onze concentratie en geheugenfuncties goed werken. Een (chronisch) verstoorde slaap kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een verhoogde hartslag, toegenomen bewegingen tijdens de slaap, verandering in slaapritme, nachtelijk ontwaken en slapeloosheid.

De krimp van de luchtvaart moet worden doorgezet en de nachtvluchten afgezwakt. Daarmee kan eindelijk de gezondheid van omwonenden worden beschermd, volgens het dringende advies van de WHO tot afname van de geluidbelasting tot onder 45 dB gemiddeld.

Het huidige beleid voor Schiphol is gebaseerd op de berekeningen van 2002. Uit de berekeningen blijkt nu dat er veel meer hinder en slaapverstoring is dan steeds gehanteerd in berekeningen. Dit vraagt om herziening van het beleid en krimp van de luchtvaart. Eens te meer roept dit op de nachtvluchten af te schaffen. Bij de norm van 40 dB 's nachts blijkt de ernstige slaapverstoring ongeveer 25 % in plaats van de 10% die tot nu toe werd aangenomen. Er zijn veel mensen met ernstige slaapverstoring in een gebied in de wijde omgeving rond Schiphol, ook buiten de norm van 40 decibel in de nacht. Dit getuigt van de ernstige gevolgen van de gezondheid van deze mensen, die 's nachts alleen slapen tussen 24:00 en 05:00. Krimp en afschaffing van de nachtvluchten maakt woningbouw mogelijk in woongebieden rond Schiphol bij Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Amsterdam-West, en onder de Polderbaan en de Kaagbaan zoals Castricum en Oegstgeest