Meeting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

Denk en praat mee over een radicaal ander luchtvaartbeleid

Vliegverkeer is een bron van heel veel milieubelasting. Denk aan de geluidhinder, broeikasgassen, stikstofvervuiling en andere luchtverontreiniging. Wat moet er anders in het luchtvaartbeleid van de overheid? Op zaterdag 12 oktober organiseert het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) daarover een bijeenkomst in Utrecht. Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht, aanvang 10 uur.

Bent u erbij? Meld u dan aan via deze link.

Inhoud bijeenkomst

De overheid werkt aan haar nieuwe Luchtvaartnota. Ze legt daarin in hoofdlijnen vast hoe zij vanaf volgend jaar tot aan 2050 toewerkt naar een betere balans tussen luchtvaart, leefomgeving en klimaat.
Maar hoe ver zijn ze daarmee? Tot nu toe houden de minister, Schiphol en KLM vast aan verdere groei van vliegverkeer. De milieuschade is inmiddels zo groot dat krimp van vliegverkeer aan de orde is, zeggen veel burgers en milieuorganisaties. Laten we het hierover hebben.

Op 12 oktober gaan we in op diverse milieuaspecten van het vliegverkeer: geluidhinder, stikstofvervuiling, (ultra)fijnstof, broeikasgassen. We stellen de vraag wat de overheid en de sector moeten doen in het belang van herstel van een gezond en veilig leefmilieu en een veilig klimaat. Minder vliegen is de eenvoudigste oplossing, maar we hebben het ook over andere mogelijkheden om vliegen minder milieubelastend te maken.

Begin oktober bieden de gezamenlijke milieuorganisaties aan het kabinet hun visie op de toekomst van de luchtvaart aan. Deze visie en voorstellen komen ook aan de orde op 12 oktober.
Greenpeace bereidt samen met veel bezorgde mensen en organisaties (zoals het LBBL) de campagne Noodlanding voor het Klimaat voor. Op 12 oktober nadere toelichting.

Kom in actie en praat mee over een radicaal ander luchtvaartbeleid!