Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord Holland, en Natuur & Milieu reageren verheugd op de Schipholparagraaf in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam. Dit is de eerste keer dat een grote aandeelhouder van Schiphol aangeeft dat groei van de luchthaven onwenselijk is. Het nieuwe college laat zich als duurzame en verantwoordelijk aandeelhouder van Schiphol Group zien.

Uit het coalitieakkoord: “Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid is groei van Schiphol onwenselijk. Discussie hieromtrent is pas aan de orde na de herindeling luchtruim in 2023.”

Klimaatakkoord niet haalbaar

Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: “De gemeente werkt niet mee aan groeiplannen van Schiphol. Dit is een belangrijk signaal in de landelijke luchtvaartdiscussie. We halen het klimaatakkoord van Parijs nooit als we geen maximum op het aantal vluchten zetten. De gemeente maakt duidelijk dat Schiphol ook mee moet in de energietransitie. Wij zijn daarom enthousiast over de inzet van de gemeente en kijken met interesse naar haar activiteiten als aandeelhouder in de komende jaren.”

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord Holland: “Goed om te zien dat Amsterdam de gezondheidszorgen van bewoners rondom Schiphol serieus neemt. Geen groei betekent ook dat de geluidsoverlast en ultrafijnstofproblemen kunnen afnemen.”

Schiphol Group

De gemeente Amsterdam heeft 20% van de aandelen van Schiphol Group in handen. Schiphol Group is tevens eigenaar of meerderheidsaandeelhouder van Eindhoven Airport, Rotterdam Airport en Lelystad Airport. De milieuorganisaties hopen dat het verantwoordelijke aandeelhouderschap van de gemeente ook voor deze vliegvelden gaat gelden. Voor deze vliegvelden moet ook worden uitgesproken dat groei onwenselijk is.