Milieuorganisaties roepen burgers op om luchtvaartplannen kabinet terug te sturen naar de tekentafel

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland roept samen met Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie burgers op samen met hen bezwaar te maken tegen de uitbreidingsplannen voor de luchtvaart die het kabinet op 15 mei heeft gepresenteerd in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050.

Het kabinet verzuimt in dit plan om de overlast en klimaatimpact van de luchtvaartsector te begrenzen. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. Wij vinden de klimaatdoelen uit het plan een lachertje en de maatregelen tegen de overlast niet concreet. Het kabinet gaat hierbij voorbij aan de zorgen van miljoenen Nederlanders over het lawaai en de gevolgen voor het klimaat. Marjolein Demmers, directeur Natuur en Milieu: ‘Als we nu ons niet laten horen doen groeit de luchtvaart ongebreideld door. Dat mogen we niet laten gebeuren’.

Wij hebben een zienswijze geschreven waarin we bezwaar maken tegen de plannen en alternatieve voorstellen doen. Er moeten strenge geluidsnormen gesteld en gehandhaafd worden, de sector moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijs akkoord en de sector moet, net als andere sectoren, gewoon gaan belasting betalen. Ook moeten alle vliegvelden een natuurvergunning aanvragen en gaat vliegveld Lelystad niet open. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten afneemt in plaats van toeneemt. Dat is ook goed mogelijk, door bijvoorbeeld een groot aantal vluchten te vervangen door de trein. Meer dan een derde van alle vluchten is onder de 1000 kilometer, en dus zijn deze duurzame alternatieven binnen handbereik.

Iedereen die zijn stem wil laten horen kan dat doen tot en met maandag 6 juli via de volgende link. Ook nodigen wij bedrijven, wetenschappers, en andere maatschappelijke organisaties uit zich aan te sluiten bij onze oproep.