7 oktober 2020: leidschdagblad.nl. Door Annet van Aarsen

Minder hinder van vliegtuigen, omwonenden: ’maar niet voor ons’

Het programma staat los van het aantal vluchten, zei Maarten van der Scheer van Schiphol, terwijl hij aan omwonenden ten zuiden van Schiphol probeerde uit te leggen wat de luchthaven en de Luchtverkeersleiding met minderhinderschiphol.nl proberen te bereiken.

Hij merkte terloops ook op dat Schiphol er nog niet uit is of er in de toekomst nou wel of niet een tweede Kaagbaan moet komen. Het Rijk neemt daar volgend jaar een beslissing over. Het is juist die tweede Kaagbaan waar de meeste bezoekers van een informatiebijeenkomst dinsdag in Nieuwe Wetering voor vrezen.

Neem Rob Loekenbach uit Leimuiden, voorzitter van een werkgroep ’Geluidshinder Kaag en Braassem Noord’. Hij heeft een lijstje met cijfers meegenomen van het aantal uren belasting per jaar op de Polderbaan (7545 uur in 2018) en de Kaagbaan (7514 uur), die zijn aangewezen als preferente banen. Ze zijn overduidelijk meer in gebruik dan bijvoorbeeld de Aalsmeerbaan (3453 uur) die mogelijk gesloten kan worden als er een tweede Kaagbaan komt. In het verlengde van de preferente baan wonen minder mensen.

,,Besluitvorming vindt plaats op basis van het aantal mensen dat gehinderd wordt. Dat is een perverse norm’’, vindt Loekenbach. ,,Immers, wat is erger? Een grote groep mensen die een uur per dag overlast ervaren of een kleine groep die 24 uur per dag overlast heeft?’’ Een groot dilemma, zegt Van der Scheer. Soms kan een maatregel betekenen dat de hinder voor een kleine groep toeneemt.

Nachtvluchten
Bewonersvertegenwoordiger in het Schipholoverleg Matt Poelmans, die zelf in Oegstgeest woont: ,,Ik zou voorstellen: stoppen met nachtvluchten. Het is niet nodig om ’s nachts te vliegen. Als we daar mee zouden stoppen, dat zou pas echt een vorm van hinderbeperking zijn.’’

Stoppen met nachtvluchten, dat verzoek hoorde Schipholman Maarten van der Scheer vorige week ook al tijdens een eerdere informatiebijeenkomst in Assendelft. Die verregaande optie staat niet in de plannen. De luchthaven en de luchtverkeersleiding hopen nachthinder te verkleinen door maatregelen als bijvoorbeeld het instellen van vaste naderingsroutes en gelijkmatig dalend naderen.

Of Schiphol straks minder vliegbewegingen of meer vliegbewegingen dan de nu toegestane 500.000 te verwerken krijgt, doet er niet toe, zei Van der Scheer. Dit jaar haalt - schat hij in - het aantal vliegbewegingen niet eens de 300.000. ,,Minder hinder van vliegtuigen voor omwonenden is voor ons een structurele opgave en verantwoordelijkheid, los van het aantal vluchten.’’ Hij probeerde er mee te zeggen dat de plannen niet zijn bedoeld om een groei naar meer dan 500.000 vliegbewegingen mogelijk te maken.

Dat was ook de boodschap van Michael Fidom van Luchtverkeersleiding Nederland. ,,Als we zouden streven naar hogere landingscapaciteit, dan zouden we juist niet maatregelen moeten nemen als hoger komen aanvliegen en vaste routes. Die aanpassingen leveren juist minder ruimte op.’’

De verschillende plannen zijn terug te lezen op minderhinderschiphol.nl. Schiphol en de luchtverkeersleiding vragen daar ook om reacties op de plannen.

Lees dit bericht op "leidschdagblad.nl"