19 mei 2020, Noordhollandsdagblad, door Frans van den Berg

Nader onderzoek naar aanleg tweede Kaagbaan voor Schiphol

SCHIPHOL - Er komt een nader onderzoek naar de aanleg van een tweede Kaagbaan, mogelijk in combinatie met de sluiting van de Aalsmeerbaan. Uiterlijk volgend jaar wordt besloten of deze parallelle Kaagbaan in de toekomst wordt aangelegd.

Het kabinet wil de luchtvaart de mogelijkheid geven om tot 2050 jaarlijks met een tot anderhalf procent te groeien. Nu ligt de grens nog op 500.000 vluchten en met die toegestane groei zou dat volgens een doorrekening van milieugroepen wel eens 780.000 kunnen worden.

Met het huidige banenstelsel is dat onhaalbaar. Binnen het huidige operationele systeem zijn niet meer dan 540.000 vluchten mogelijk. Na de herindeling van het luchtruim in 2023 ontstaan nieuwe routes in het luchtruim en kunnen er meer vluchten veilig worden afgehandeld. En met het huidige banenstelsel kan je volgens Schiphol dan doorgroeien naar 605.000 tot 630.000 vluchten. Maar daarna is de koek op. „En aangezien het kabinet inzet op groei, komt de aanleg van een nieuwe startbaan toch weer om de hoek kijken”, vreest Matt Poelmans van de bewonersdelegatie uit het Schipholoverleg.

Sluiten
In de Luchtvaartnota staat die optie ook nadrukkelijk. „Het kabinet houdt de reservering van de parallelle Kaagbaan voorlopig aan. De baan kan Schiphol gebruiken om de robuustheid van de operatie op Schiphol te verbeteren of om de capaciteit van de luchthaven te vergroten als dat in de toekomst nodig blijkt. Ook kan deze nieuwe baan benut worden om de hinder voor de omgeving te verminderen door een andere baan te sluiten. Het Rijk neemt hierover uiterlijk in 2021 een besluit.”

Eerst is namelijk nog aanvullend onderzoek nodig. De tweede Kaagbaan komt immers dichtbij de bestaande Kaagbaan te liggen en dat is een probleem wanneer toestellen tegelijkertijd landen op deze banen. Is er dan wel voldoende afstand? En wanneer op de beide Kaagbanen wordt gestart, kan je niet landen vanuit het noorden op de Zwanenburgbaan. In het verleden kwam het al voor dat een landend toestel een doorstart moest maken en daarbij in de baan van een startende collega op de Kaagbaan zat.

Overlast
De aanleg van een tweede Kaagbaan levert in combinatie met de sluiting van de Aalsmeerbaan een forse vermindering van het aantal ernstig gehinderden op. „Daar staat tegenover dat Rijsenhout en andere dorpen zoals Kaag en Braassem onleefbaar worden. En verder weg heb je de Leidse regio in het verlengde van die nieuwe baan. Daar wonen 300.000 mensen. Dat is echt het verplaatsen van de overlast”, vreest Poelmans.

Uit rapporten blijkt dat ook. Bovendien ontspringt Aalsmeer niet helemaal de dans: de toestellen zullen dan langs de westzijde van Aalsmeer uitvliegen. Wanneer de Aalsmeerbaan wordt gesloten, zal bij bepaalde windrichtingen weer vaker de Buitenveldertbaan moeten worden gebruikt.

Dat alles nog los van de hoge kosten van een dergelijke startbaan. Op het gereserveerde terrein ligt nu de provinciale weg N201, een gronddepot van Schiphol en staan bedrijven. Haarlemmermeer strijdt al jaren tegen de reservering voor de startbaan, omdat woningbouw in Rijsenhout daardoor haast onmogelijk is.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"