Volkskrant 9 juli Lelystad Airport kan niet, zoals het kabinet wil, in 2020 geopend worden om vluchten over te nemen van het vrijwel volle Schiphol. Vluchten vanaf Lelystad veroorzaken meer geluidshinder dan nu in de officiële berekeningen is vastgelegd. Ook is het gebied waar bewoners hinder gaan ondervinden groter dan is berekend.

Lelystad

Tot die conclusie komt de regiegroep Belevingsvlucht in een advies dat maandagmiddag aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is aangeboden. Het advies is de zoveelste tegenslag voor de Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, en het ministerie, die beide willen dat de polderluchthaven zo snel mogelijk opengaat.

De regiegroep maakte maandag de uitkomsten bekend van geluidsmetingen op 30 mei. Op die dag vloog een Boeing 737 routes die vanaf 2020 gevlogen moeten gaan worden door van Schiphol overgeplaatste toestellen. De geluidshinder is in bepaalde gebieden aanzienlijk hoger (tot 8dB meer) dan in de zogeheten milieueffectenrapportage (mer) is vastgelegd, zo concludeert de regiegroep onder leiding van oud-topambtenaar Hans van der Vlist.

Die conclusie leidt er zo goed als zeker toe dat de mer, waarin al eerder onjuiste cijfers stonden, opnieuw moet worden opgemaakt. Alleen dat al leidt tot zoveel uitstel dat de geplande openingsdatum van Lelystad Airport (uiterlijk medio 2020) niet wordt gehaald.

Lees het volledige artikel geschreven door Marcel van Lieshout