Omwonenden van Schiphol slepen minister Visser voor de rechter om vliegtuiglawaai

Bewonersgroep Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) heeft een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Visser (die op 31 september het stokje van Cora van Nieuwenhuizen overnam) waarin zij eisen dat de minister ervoor zorgt dat de luchtvaart zich gaat houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd. Ze eisen dat de individuele bewoner niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is dan de vastgestelde normen. Als de minister daartoe niet bereid blijkt, legt Stichting RBV de kwestie aan de civiele rechter voor.

De relatie tussen vliegtuiglawaai en gezondheidsproblemen staat wetenschappelijk vast. GGD-onderzoek bevestigt dat omwonenden van Schiphol gezondheidsproblemen hebben vanwege het lawaai van het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Ook WHO heeft de ernst van deze gevolgen onderkend. Daarom adviseert de WHO om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Rond Schiphol wonen 1,4 miljoen mensen die worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere geluidsniveaus.

Bewonersverenigingen uit het hele land en organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu en Urgenda ondersteunen de doelen van Stichting RBV.

Lees het volledige artikel van Stichting RVB