Reactie van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace op de berichtgeving over het krimpbesluit van Schiphol

“We zijn teleurgesteld. Minister Harbers breekt zijn woord door de krimp van Schiphol nu af te zwakken. Het beloofde doel voor minder geluid wordt niet gehaald. Dit plan is onvoldoende. Omwonenden zijn opnieuw de dupe, terwijl juist zij al zo lang kampen met slapeloze nachten door de herrie van Schiphol. Weer wordt de luchtvaart de hand boven het hoofd gehouden, terwijl een kleiner Schiphol zo hard nodig is. Het past in een trend, waarbij de overheid grote vervuilende bedrijven beschermt en burgers en het klimaat daar de prijs voor betalen. Met dit muizenstapje naar 452.000 vluchten blijft de Nederlandse luchtvaart extreem groot en zorgt het nog altijd voor veel te veel overlast, CO2 uitstoot en luchtvervuiling. Dat kan niet meer. Er is geen enkele reden om nog langer te wachten met gezondheid en klimaat beschermen. Schiphol zelf wil een een nachtsluiting en een verbod op privéjets. Wij roepen minister Harbers op om dat met de luchthaven voor elkaar te krijgen,” aldus de milieuorganisaties.

Blij gemaakt met dode mus

Directeur Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland voelt zich bedrogen door de minister: “Tijdens de overleggen in de Maatschappelijke Raad Schiphol verzekerde het ministerie ons dat krimp naar eerst 460.000 en daarna naar 440.000 vliegbewegingen voor de minister nog steeds voorop stond. Nu blijkt de krimp veel kleiner. De minister heeft het milieu en de omwonenden blij gemaakt met een dode mus. Dit is typisch een voorbeeld van de oude bestuurscultuur waarbij burgers het vertrouwen in de politiek verliezen. De belangen van de grote vervuilende bedrijven zijn voor de minister kennelijk belangrijker dan de gezondheid van omwonenden en het milieu."