Hieronder de gezamenlijke reactie van Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op het bericht dat Schiphol mag groeien.

“Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol. Je kunt de klimaatcrisis niet stoppen met onduidelijke richtlijnen en eeuwig polderen. Schiphol gaat al jaren over de grenzen van de omwonenden, gezondheid, natuur en het klimaat. Die grenzen worden met meer vluchten opgerekt, terwijl het probleem bij de bron moet worden aangepakt. En dat betekent minder vluchten, niet meer. Bovendien belooft de minister dat de geluidshinder niet meer alleen berekend, maar ook gemeten gaat worden. Nu al weten we dat als je geluidshinder gaat meten het aantal mensen die overlast ervaren met 50.000 toeneemt. Dat betekent dus ook krimp.”

In Nieuwsuur van vrijdag 5 juli werd dieper ingegaan op dit onderwerp. Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland geven hun reactie in dit item.