Dien uw zienswijze in voor 6 juli 2020

Minister van Nieuwenhuizen heeft vrijdag 15 mei jl. de lang verwachte luchtvaartnota gepresenteerd. Deze was het wachten niet waard. De nota heeft een stuitend gebrek aan duidelijke normen en grenzen voor de luchtvaart. Sterker nog, de sector mag tot 2050 met duizenden vluchten per jaar groeien.

Reageren op de luchtvaartnota

Op 29 mei startte de zienswijze procedure voor de concept luchtvaartnota. Bent u het ook niet eens met de inhoud? Tot 6 juli heeft u de tijd om te reageren op de luchtvaartnota. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft samen met Natuur&Milieu, Milieudefensie en Greenpeace een zienswijze opgesteld waarin we bezwaar maken tegen de plannen en al onze kritieken op de luchtvaartnota op een rij hebben gezet. We nodigen bedrijven, wetenschappers en andere maatschappelijke organisaties uit zich aan te sluiten bij onze reactie en deze mede te ondertekenen. Hoe meer mensen dit doen, des te meer laten we zien dat de luchtvaartnota een luchtkasteel is.

Geluidshinder en de luchtvaartnota

Wij hebben een quick-scan gedaan van de nota. Hieruit blijkt dat de luchtvaartnota bewoners geen rustige toekomst in het vooruitzicht stelt. De gezondheid van bewoners wordt niet serieus genomen.

  • Berekende geluidsoverlast blijft de norm, andere vormen van hinder blijven onderbelicht.
  • Bewoners worden onderzoeken in het vooruitzicht gesteld. Geen concrete maatregelen.
  • De nota stelt dat vliegtuigen stiller worden. Dit gebeurt niet op een tempo waarmee groei verantwoord is.

Alternatieven bestaan. De Natuur en Milieufederatie heeft concrete normen voorgesteld en aangegeven dat de luchtvaartnota in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Zorg voor een eerlijke belasting op vliegen: een effectieve tickettaks en kerosinebelasting;
  • Verhoog de luchthaventarieven voor alle vliegtuigen, zodat Nederland niet langer het low cost carrier centrum van Europa is;
  • Afbouwen van korte afstandsvluchten;
  • Hoge CO2-prijs voor luchtvaart in EU-ETS en snelle afbouw gratis CO2-rechten;
  • Zorg voor een betaalbaar en schoon alternatief: verbeter en vergoot het internationale trein- en busnetwerk;
  • Harde meetbare grenzen aan de geluidshinder en –beleving;
  • Meer internationale samenwerking en onderzoek naar verduurzaming van de luchtvaart

Deze punten en meer zijn terug te vinden in de alternatieve luchtvaartnota die de milieuorganisaties minister Van Nieuwenhuizen eerder overhandigden.

Klimaat en de luchtvaartnota

Uit de quick-scan wordt ook duidelijk dat de concept-luchtvaartnota bij lange na niet voldoet aan de klimaatdoelen van Parijs; een stijging van maximaal anderhalve graad. Ook hier is het ontbreken van strakke normen hetgeen wat mist.

Waar alle andere sectoren in Nederland hun gezamenlijke uitstoot in 2030 moeten halveren, staat het kabinet de luchtvaartsector toe om in 2030 nog ruim twee keer zoveel CO2 uit te stoten als in 1990. Met deze nota houdt het de uitzonderingspositie van de sector, die ook al bijna geen belasting betaalt, in stand.

De kern van het probleem is dat de luchtvaartnota is gestoeld op groei. De minister stelt de sector een groei van 1%-/1,5% per jaar in het vooruitzicht. Het aantal vluchten zal hierdoor op Schiphol in 2050 tot 780.000 gestegen zijn. Zowel luchtvervuiling als geluidshinder nemen hierdoor enorm toe.