Rechter steekt stokje voor uitbreiding Heathrow

Bij het instemmen met het uitbreidingsplan voor een derde startbaan heeft de Britse overheid geen rekening gehouden met het Klimaatakkoord van Parijs. De Britse Courts of Appeals oordeelde op 27 februari 2020 dat dit wel het geval moest zijn. De uitbreiding van Heathrow ligt net als Schiphol onder vuur vanwege hinder voor omwonenden en omgeving. Deze uitspraak betekent dat de Britse overheid het klimaatakkoord meer centraal moeten stellen bij beslissingen over grote projecten, zoals de aanleg van een nieuwe startbaan.

Ook voor de Nederlandse luchtvaart heeft de uitspraak consequenties. De uitspraak laat zien dat bestuurders rekening moeten houden met het Parijsakkoord. Er zijn Kamervragen gesteld over hoe de afspraken uit het Parijsakkoord zijn gewogen in de Milieueffectrapportages en Luchtvaartbesluiten voor Schiphol en Lelystad. De minister Van Nieuwenhuizen heeft deze vragen nog niet beantwoord. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende is gebeurd, creëert dit een nieuwe horde voor de opening van Lelystad Airport.

De Kamervragen kunt u hier bekijken. Een artikel in de Volkskrant over de uitspraak vindt u hier.