RIVM haalt basis berekeningen geluidshinder (DOC29) Schiphol onderuit

Uit gepubliceerd onderzoek van RIVM blijkt dat de manier waarop Schiphol de geluidshinder berekent fundamenteel onjuist is. Niet alleen zijn alle actualisaties van parameters en aannames in het rekenmodel van de afgelopen jaren onnavolgbaar, ook klopt de basis van het model – de blootstellingsrespons relatie – niet meer. Daarmee is de wettelijke bescherming van de gezondheid van omwonenden tegen vliegtuiglawaai dus niet meer gegarandeerd.

Berekeningen moeten over

“Dit onderzoek laat zien dat Schiphol alle berekeningen over geluidshinder opnieuw moet doen”, aldus Sijas Akkerman directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Omdat de gelijkwaardige bescherming van omwonenden niet meer gegarandeerd wordt, ontbreekt de wettelijke basis voor het Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol. Het is het beste om de capaciteit van Schiphol te bevriezen op het huidige aantal uitgevoerde vluchten, maximaal 595 per dag. Eerst moet de gelijkwaardigheid weer gegarandeerd worden.”

De belangrijkste conclusies van het RIVM zijn:

  • Het RIVM concludeert dat de blootstellingsrespons relatie uit 2002, de basis waarop Schiphol het model voor de berekening van geluidshinder gestoeld, verouderd is en dat nieuw onderzoek gebruikt moet worden. Ook hierdoor is de gelijkwaardigheid niet meer gegarandeerd. De blootstellingsrespons relatie legt vast hoeveel geluidshinder mensen ervaren als er vliegtuigen overvliegen.
  • De groei van het aantal woningen en daarmee inwoners rond Schiphol is niet meegenomen in het berekenen van de gelijkwaardigheid. De extra inwoners zijn niet meegenomen in de berekeningen en het vaststellen van de uiteindelijke gelijkwaardigheidscriteria. Dat had volgens het RIVM wel gemoeten. De gelijkwaardigheid is dus niet meer gegarandeerd.
  • Omdat het zogenaamde maatschappelijke verkeer (privé vliegtuigen en politie helikopters) niet meegenomen kunnen worden in de geluidsberekeningsmethode (DOC29) ligt het aantal gehinderden hoger dan Schiphol ons nu voorgespiegeld.

De analyse van de RIVM kan je hier vinden.