Schiphol binnen natuurvergunning goed voor economie en woningbouw

“Goed dat nu ook het kabinet beseft dat minder vluchten noodzakelijk zijn op Schiphol. Ook de juridische adviseurs van het kabinet zeggen dit nu. Krimp van de luchthaven is onvermijdelijk, voor natuur, mensen en klimaat. Deze ingreep geeft Nederland de kans om Schiphol opnieuw in te richten en toekomstbestendig te maken met minder negatieve impact voor de omgeving,” aldus een gezamenlijke oproep van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie en Greenpeace.

“Voor de economie is een flinke vermindering van het aantal vluchten geen probleem, maar een oplossing, want is het echt nodig om iedere dag 60 keer naar Londen te vliegen vanaf Schiphol? Of een paar keer per dag naar Brussel?”, zegt Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Uit onderzoek van CE-Delft blijkt dat krimp van Schiphol tot 375 duizend vluchten een positief effect heeft op de welvaart in Nederland. Minder vluchten betekent meer leefbaarheid: minder klimaatimpact, minder geluidshinder en minder schade aan de natuur. Uit onderzoek van de Milieufederatie en Milieudefensie bleek dat er 150.000 woningen gebouwd kunnen worden als de luchthaven slim krimpt. Medewerkers van Schiphol en KLM kunnen aan de slag in duurzamere sectoren zoals de zorg, de bouw en hernieuwbare energiesector.”

Voor de milieu- en natuurorganisaties is het geen verrassing dat Schiphol bij de huidige omvang geen natuurvergunning kan krijgen. Eerder dit jaar zeiden de Milieufederatie, Milieudefensie en Greenpeace in een zienswijze dat de ontwerpvergunning van het ministerie gebaseerd op een papieren werkelijkheid die juridisch niet houdbaar is. De juridische adviseurs van het kabinet zeggen nu hetzelfde als de natuurorganisaties: het aantal vluchten moet fors terug, ook als in de omgeving draconische maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

“Het advies aan het kabinet laat zien dat deze ontwerpvergunning niet alleen funest is voor de natuur, maar ook juridisch onhoudbaar. Dat vergunningsvoorstel kan de prullenbak in,” aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace. “Hoog tijd om echt in te grijpen en het aantal vluchten op Schiphol flink terug te dringen. Dat is de enige echte oplossing.”

Mogelijk zal het nieuwe kabinet de procedure toch doorzetten. De natuurorganisaties geven aan hun acties door te zetten totdat aan deze illegale situatie een einde is gekomen. Akkerman: “Het is duidelijk dat de vergunning juridisch geen stand houdt. We roepen het huidige en nieuwe kabinet op om nu zelf een einde te maken aan deze illegale situatie. Goed voor natuur, klimaat en leefomgeving!”

Berichtgeving van de NOS.