Met de Schiphollen-lijst stellen we halve waarheden en niet nagekomen beloftes aan de kaak. Ook zetten we de feiten op een rij. Wij staan voor eerlijke metingen, heldere analyses en geen valse claims.

Uit de groslijst van mythes hebben we op basis van een enquête onder het publiek een top 10 samengesteld. Per mythe kon aangegeven worden in hoeverre men deze relevant vindt om extra onder de aandacht te brengen bij de politiek en de media. Veel mensen hebben gestemd, dachten mee en gaven een inhoudelijke reactie. Daar zijn we iedereen heel dankbaar voor. Uit alle bijdragen is een definitieve lijst samengesteld. Deze omvat de grootste mythen en fabels van de overheid over de luchtvaart die voor ons en u niet acceptabel zijn.

Uitslag

Van alle veertien uitspraken vond u de stelling: ‘Je kunt het Parijse klimaatverdrag uitvoeren en de luchtvaart laten groeien’ het meest schokkend. Bijna iedereen (98%)  vindt dit zeer relevant of relevant om extra onder de aandacht te brengen tijdens onze campagne. Deze staat dan ook met stip op nummer 1.

Geluid

Stellingen over geluidshinder mogen niet ontbreken in de Top-10. Het leeuwendeel (87%) vindt het belangrijk om de volgende stelling erin op te nemen: ‘Geluidshinder wordt bepaald door berekeningen in plaats van deze daadwerkelijk te meten.’ Deze ging gelijk op met de scheve definitie van geluidshinder waarbij de berekende hinder bij een toename van de vluchten afvlakt. Ook het niet nakomen van afspraken over nachtvluchten kan op weinig bewondering rekenen.

Klimaat en economie

Veel aanhang (86%) heeft de mythe dat er voor vliegen geen klimaatvriendelijker alternatief zou zijn, zoals snelle treinverbindingen binnen Europa. Ruim 80% stemde op het sprookje dat de Nederlandse economie in een neerwaartse spiraal terecht komt als het Schiphol-complex[1]niet verder kan groeien.

Dit is slechts een opsomming, maar bent u benieuwd naar de volledige lijst? Dan kunt u de Top-10 hier terugvinden. Deze gaan wij vervolgens inzetten en onder de aandacht brengen om de groei van de luchtvaart tegen te gaan.

Verder onderzoek naar veiligheid

Aan de hand van alle reacties is gebleken dat het aspect ‘veiligheid’ in relatie tot de groei van de luchtvaart in de lijst werd gemist. Dit is een punt dat wij verder willen en moeten onderzoeken. Uiteraard gaan wij daarbij niet over één nacht ijs. Zodra daar meer over bekend is, houden wij u hiervan op de hoogte. Wilt u ons steunen om hier deskundig onderzoeken naar te kunnen uitvoeren ndan zijn wij heel dankbaar met een donatie. Hierdoor kunnen wij onze acties blijven voortzetten.

Meer informatie

Wilt u informatie ontvangen over alle activiteiten en nieuws over de uitbreiding van de luchtvaart dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

[1] Het Schiphol-complex omvat ook Lelystad en Eindhoven, omdat die in het regeringsbeleid extra groei moeten gaan opvangen.