Met deze Schiphollen-lijst stellen we halve waarheden en niet nagekomen beloftes aan de kaak. Ook zetten we de feiten op een rij. Wij staan voor eerlijke metingen, heldere analyses en geen valse claims.

Uit de groslijst van mythes hebben we op basis van een enquête onder het publiek een top 10 samengesteld. Per mythe kon aangegeven worden in hoeverre men deze relevant vindt om extra onder de aandacht te brengen bij de politiek en de media. Velen hebben gestemd, meegedacht en kwalitatieve input gegeven. Daar zijn we heel dankbaar voor en zo zijn we tot een mooie lijst gekomen:

Categorie Klimaat

Categorie Geluidshinder

Categorie Economie

Categorie Afspraak is Afspraak?

Onderstaande mythes hebben de Schiphollen-Top-10 niet gehaald, maar blijven uiteraard het melden waard.

Categorie Geluidshinder

Categorie Afspraak is Afspraak?

Verder onderzoek naar veiligheid

Aan de hand van alle reacties is gebleken dat het aspect ‘veiligheid’ in relatie tot de groei van de luchtvaart in de lijst werd gemist. Dit is een punt dat wij verder willen en moeten onderzoeken. Uiteraard gaan wij daarbij niet over één nacht ijs. Zodra daar meer over bekend is, houden wij u hiervan op de hoogte. Wilt u ons steunen om een deskundig onderzoek naar veiligheid en luchtvaart te kunnen uitvoeren dan zijn wij heel dankbaar met een donatie. Hierdoor kunnen wij onze acties blijven voortzetten.

Praat mee over onze Schiphollen-Top-10. Wat is uw mening?