Categorie Afspraak is afspraak?

Hier vindt u verdere informatie en bronnen die de mythes ontkrachten

12 Minder hinder wordt meer hinder

Voor Schiphol is afgesproken de banen die de minste hinder veroorzaken – de Kaagbaan en de Polderbaan – het meest te gebruiken. Tijdens pieken kan een van de drie secundaire banen worden bijgeschakeld als extra start- of landingsbaan. Deze secundaire banen veroorzaken meer overlast. De Polderbaan is dus aangelegd om de hinder te verminderen. In eerste instantie werd de baan zelfs de ‘milieubaan’ genoemd.

Maar wat blijkt: in de praktijk is de groei van het aantal vliegbewegingen vooral opgevangen door de banen die de grootste hinder veroorzaken, de secundaire banen. Terwijl het totaal aantal starts en landingen op Schiphol tussen 2013 en 2017 met 17 procent toenam, steeg het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan, die pal tegen Aalsmeer-dorp ligt, met 57 procent. Ook boven Buitenveldert, Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen nam het aantal vliegbewegingen op lage hoogte met 22 procent toe, boven Zwanenburg vlogen zelfs 62 procent meer toestellen.

Daarentegen bleef de groei achter op banen waarvan juist is afgesproken dat ze de minste hinder veroorzaken omdat hun vliegroutes vooral over minder dicht bevolkt gebied voeren. Op de Polderbaan zijn sinds 2013 12 procent meer vluchten uitgevoerd, op de Kaagbaan per saldo 7 procent.

Bron: pag. 16 rapport LVNL
Bron: Parool meer vluchten over woonwijken

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


13 Maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar is in werkelijkheid 507.000

In het zogeheten Aldersakkoord is in 2008 afgesproken dat op Schiphol maximaal 500.000 vliegtuigen mogen starten en landen. Maar in het geval van Schiphol is 500.000 in werkelijkheid 507.000. Dat komt doordat sommige vliegtuigen (handelsverkeer) wél en andere (general aviation, bijvoorbeeld privé vliegtuigen) niet meegeteld worden.
Het merkwaardige is dat commercieel toegankelijke zakenjets wel meetellen als handelsverkeer en privéjets (zoals de grote Boeing 767 van de Rolling Stones) niet. En dat terwijl elk vliegtuig geluid produceert en CO2 en fijnstof uitstoot, of het toestel nu geteld wordt of niet.

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10


14 Maximaal 29.000 nachtvluchten is in werkelijkheid 32.300 nachtvluchten en wordt mogelijk zelfs 34.000 nachtvluchten

Voor nachtvluchten geldt hetzelfde verhaal. Door de zogeheten Alderstafel is tien jaar geleden een verlaging van 34.000 naar 32.000 nachtvluchten afgesproken, in combinatie met afspraken over een stille glijvluchtlanding. Omdat het onvoldoende lukte die stille glijvluchten uit te voeren, is vervolgens afgesproken het aantal nachtvluchten verder te verminderen naar maximaal 29.000 op Schiphol. Algauw werden dat er desondanks 34.000. Vervolgens werd gestreefd naar een aantal van 32.000, maar in 2015 bleken het er toch weer 32.300 te zijn. [Evaluatie Gebruiksprognose 2015]

In de praktijk is de laatste jaren niets van een verdere reductie terechtgekomen. In 2016 zijn op Schiphol 33.000 nachtvluchten uitgevoerd, in 2017 32.300 nachtvluchten. De minister van I&W heeft inmiddels te kennen gegeven weer toe te willen groeien naar een aantal van 34.000.

Bron: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/vermindering-nachtvluchten-onomkeerbaar/
Bron: Evaluatie gebruiksprognose 2016 pag. 7
Bron: https://www.nu.nl/binnenland/5180303/gemeenten-rondom-schiphol-willen-minister-nachtvluchten-aanpakt.html

U kunt meediscussiëren via ons discussieforum over de Schiphollen Top 10

Voor de totstandkoming van deze groslijst zijn geraadpleegd: Richard Abbenhuis; Piet Boonekamp; Hans Buurma; Matt Poelmans; Gerrit Jan Lagemaat; Its van der Es; Jos Lap.
Research en redactie: Tim de Vrijer; Eva Ballieux; Lex Lohman; Sijas Akkerman.