Reactie op Stikstofplan Schiphol

Schiphol lanceerde op 14 februari jl. haar actieplan om de uitstoot van stikstof en Co2 aan te pakken. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu en Greenpeace reageren op het uitbrengen van dit actieprogramma:

"Het wordt inderdaad een cruciaal jaar en Schiphol dreigt een valse start te maken. Want als grote vervuiler Schiphol zijn zin krijgt groeit Schiphol en zitten we straks met een nieuw vliegveld opgescheept. Twee grote vergissingen, want dit staat haaks op beleid om de uitstoot van stikstof en CO2 tegen te gaan. Ondertussen heeft Schiphol nog steeds geen natuurvergunning, ook niet voor Lelystad Airport. Voor de luchtvaart moet, zoals voor alle andere sectoren, een klimaatdoel worden gesteld. Om alle problemen van Schiphol op te lossen ligt de simpelste oplossing dan voor de hand: minder vluchten. De maatregelen van Schiphol zijn een stap in de goede richting, maar missen urgentie."