De campagne Eerlijk Over Vliegen is vrijdag 23 maart 2018 tijdens het gelijknamige symposium van start gegaan. Een campagne van De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met tientallen lokale bewonersgroepen, de 12 provinciale Milieufederaties en Natuur & Milieu. De campagne heeft als doel de klimaat en gezondheidsschade van de luchtvaart te verminderen, maar ook om eerlijke en transparante informatie te leveren voor de besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart.

Als aftrap van de campagne bespraken ruim honderd vertegenwoordigers van bewonersgroepen, milieuorganisaties en wetenschap tijdens het symposium Eerlijk over vliegen de groslijst Schiphollen Top-10. Deze is opgesteld door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) en heeft als doel om onwaarheden op het gebied van luchtvaart te weerleggen. Sijas Akkerman, directeur van de MNH: “De komende maanden gaan we de groslijst Schiphollen Top-10 aanvullen en aanscherpen. We willen dat de besluitvorming over wel of geen groei van de luchtvaart in Nederland zo objectief mogelijk plaatsvindt.

Uit het symposium kunnen belangrijke conclusies worden getrokken. Niet alleen Schiphol maar ook de andere luchthavens in ons land kunnen niet meer groeien indien serieus werk wordt gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook wat betreft geluidsoverlast zit het vliegverkeer aan de grenzen. En bij nog meer vluchten is de veiligheid in de lucht niet meer te garanderen.

Het symposium is tevens voor de bewonersgroepen, de provinciale Natuur- en Milieufederaties en de stichting Natuur & Milieu het moment om de handen ineen te slaan en aan te sturen op een landelijke manifestatie tegen verdere groei van de luchtvaart. Alleen met voldoende druk uit de samenleving is het idee te keren dat verdere groei van de luchtvaart ons alleen maar profijt oplevert.

Impressie in beeld

Beschikbare presentaties van sprekers:

Matt Poelmans (Bewonersvertegenwoordiger Omgevingsraad Schiphol)
Bill Hemmings  en Lucy Gilliam (Transport & Environment)
Hans Heerkens (TU Twente)
Ingrid Zandt en Hans Olsthoorn (GGD Kennemerland) 
Pelle Berting (Greenpeace)
Paul Peeters (lector NHTV Breda)
Leon Adegeest deel 1, Leon Adegeest deel 2 (HoogOverijssel)
Joris Melkert (TU Delft)