Tijdelijke beperking Schiphol van de baan door massief verzet luchtvaartmaatschappijen

De Haarlemse rechtbank heeft de vliegmaatschappijen gelijk gegeven in hun verzet tegen het tijdelijk beperken van het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 460.000 in het seizoen (november) 2023 – 2024.  Met die beperking, door middel van een tijdelijke experimenteerregeling, wilde de minister alvast een stap zetten richting de 440.000 vliegbewegingen vanaf november 2024 (het “krimpbesluit”). Voor dat besluit moet volgens EU-regels een zgn. “balanced approach” procedure worden doorlopen, maar dat zou volgens de luchtvaartmaatschappijen niet meer lukken voor november 2023. Bij deze procedure moeten alternatieven in beeld gebracht worden, betrokken partijen geraadpleegd worden en mag een beperking van het aantal vluchten alleen gekozen worden als er geen andere mogelijkheid is om de gewenste vermindering van geluidshinder te realiseren.

De rechter vindt nu dat die procedure sowieso wel had moeten worden doorlopen, en verklaart daarmee de experimenteerregeling ongeldig. Dat is een zeer teleurstellende uitspraak voor omwonenden die nu, door het massieve verzet van de vliegmaatschappijen, weer een extra jaar lawaaioverlast van Schiphol zullen moeten ondergaan.

Verzet

Het is nog maar afwachten of de vliegmaatschappijen, die massaal waren opgekomen en een batterij aan advocaten hadden ingezet, de uitkomst van de “balanced approach”-procedure zullen accepteren als die uitmondt in handhaving van het krimpbesluit door het kabinet. Het is duidelijk geworden dat ze zich met alle macht verzetten tegen iedere beperking die de maatschappij en het milieu van hen vragen. Daarbij kan de sector rekenen op een pantser van EU-regelgeving die de belangen van de markt beter beschermt dan de gezondheid van omwonenden en het milieu.

Verdwijnen nachtvluchten

Meer verantwoordelijkheidsgevoel is getoond door luchthaven Schiphol zelf, met de gisteren bekend gemaakte voornemens om geen nachtvluchten meer toe te staan tussen 12 en 5, lawaaiige toestellen te weren en privéjets op Schiphol uit te bannen. Maar ook die kunnen bij de rechter worden aangevochten en zullen pas vanaf 2025 in werking treden. Het zou de sector sieren als ze aan die voornemens, waarop ze zich de komende twee jaar kunnen instellen, in het belang van omwonenden en milieu wel loyale medewerking zouden verlenen.