Uitgebrachte adviezen op Balanced Approach Schiphol

In maart publiceerde het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een consultatie voor de ‘Balanced Approach Procedure Schiphol’. In het consultatiedocument schetst het kabinet combinaties van mogelijke maatregelen die de geluidhinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol voor omwonenden op korte termijn (november 2024) reduceren. Samen met de Maatschappelijke Raad Schiphol (in oprichting) heeft Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op basis van het document een advies geschreven. Ook Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu hebben gereageerd op het voorgestelde maatregelenpakket van Schiphol. Beide reacties lees je hieronder terug.

MRS en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland geven hun reactie op de door het ministerie voorgestelde maatregelenpakketten. Ze waarderen de inzet van het kabinet om de hinder van omwonenden substantieel te beperken door het aantal vliegbewegingen op Schiphol te maximeren op 440.000. Tegelijk achten zij het nodig dat zowel het geluidsdoel als de te selecteren maatregelen rekening houden met de factoren die van invloed zijn op de geluidshinder in de leefomgeving. Wij stellen een aanvullend maatregelenpakket voor dat op korte termijn beter bijdraagt aan het behalen van de reductiedoelen en vooral een gunstiger effect zal hebben op de daadwerkelijke geluidshinder en gezondheidssituatie van omwonenden in hun leefomgeving. Lees het uitgebreide advies aan het kabinet

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Milieudefensie

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Milieudefensie reageerden onlangs met een zienswijze op de consultatie Balanced Approach Procedure Schiphol van het ministerie I&W. Door de sterke groei van de luchtvaart de afgelopen decennia overschrijdt Schiphol de grenzen van mens, milieu en klimaat. De overheid moet volgens de organisaties ingrijpen en de Schiphol terugbrengen binnen deze grenzen. Dat brengt gezondheid voor omwonenden, bescherming voor natuur en een veiliger klimaat. Lees meer over hun zienswijze