Eind 2018 vroegen we onze achterban – door middel van een online vragenlijst - naar hun mening over de toekomst van Schiphol. Dit om zeker te weten dat de inzet van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) in Omgevingsraad Schiphol, waarin Alders een advies opstelt over hoe verder met de luchthaven na 2020, klopt met de wensen van onze achterban.

De uitkomst van de enquête geeft een duidelijk beeld. Ruim driekwart van de ondervraagden is van mening dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol moet afnemen. Twintig procent van de ondervraagden vindt dat het aantal tot 2030 gelijk moet blijven. Slechts twee procent is van mening dat groei tot maximaal 525.000 vliegbewegingen moet kunnen. Voor de achterban van de MNH is het dus duidelijk: het leeuwendeel vindt het vastgestelde aantal van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol te veel en is zelfs voorstander is van krimp.

Verandering van maatregelen

Op de vraag welke onderwerpen belangrijk zijn om in het Alders akkoord op te nemen wordt het verminderen van de uitstoot van ultrafijnstof en broeikasgassen van vliegtuigen als bijzonder belangrijk aangemerkt. Ruim driekwart van de ondervraagden ziet namelijk graag extra maatregelen om de uitstoot te reduceren. Op het gebied van het verminderen van geluidshinder bij woningen dicht bij Schiphol geven onze leden de voorkeur aan maatregelen omtrent vliegroutes. Maatregelen op de grond zoals het toepassen van woningisolatie worden minder gewaardeerd. Ook voor woningen onder de aanvliegroutes die verder weg liggen van de startbaan zijn aanpassingen om geluidshinder te reduceren belangrijk. Voor de achterban van de MNH ligt het accent op geluidshinder dicht bij de startbanen.

Vliegveld Lelystad

Verder ziet ruim 75% graag een verbod op nachtvluchten tussen 23 en 7 uur. Een verbod tussen 1 en 5 uur ’s nachts wordt door 65% gewaardeerd. Op de vraag of Vliegveld Lelystad wel of niet mag worden geopend liggen de meningen uiteen. Een kleine meerderheid vindt dat Lelystad open moet (40 procent). Dertig procent is van mening dat Lelystad open mag, mits de aanvliegroutes rondom dit vliegveld voldoende omhoog kunnen worden gebracht. Bent u benieuwd naar de gehele uitkomst van de enquête?