Verkiezingsdebat Toekomst Schiphol en Luchtvaart

De coronacrisis heeft groot effect op de luchtvaart en Schiphol. Voor de een staat zijn of haar baan op het spel. Voor de ander betekent minder vluchten meer rust. Veel kiezers leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten ontwikkelen? Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk?

Over deze centrale vragen organiseerden wij op donderdag 11 maart van 16.30 tot 18.00 uur een debat onder de woordvoerders luchtvaart van de verschillende politieke partijen. Met Kiki Hagen - D66, Lammert van Raan - PvdD, Ingrid Michon - VVD, Suzanne Kröger - GroenLinks, Jimmy Dijk - SP, Mustafa Amhaouch - CDA, Bert Blase - Code Oranje en Frank Visser - CU.

Deze middag legden we interessante stellingen van Schiphol, Provincie Noord-Holland, bewoners en VNO-NCW voor aan de politici. Een gevarieerd luchtvaartdebat gerelateerd aan de thema's Economie, Klimaat, Corona en Gezondheid. Zowel positieve als kritische geluiden kwamen aan bod. Naast deze scherpe stellingen lieten we een aantal prikkelende vragen aan bod komen die zijn ingestuurd door onze achterban. Kijk het debat terug op ons Youtube kanaal of bekijk onderstaande video's.

De stellingen: