Niet alleen Schiphol maar ook de andere luchthavens in ons land kunnen niet meer groeien als serieus werk wordt gemaakt van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook wat betreft geluidsoverlast zit het vliegverkeer aan de grenzen. En bij nog meer vluchten is de veiligheid in de lucht niet meer te garanderen.

Het zijn, samengevat, de belangrijkste conclusies van het symposium ‘Eerlijk over vliegen’ dat vrijdag 23 maart 2017 gehouden werd in Utrecht. Het symposium is ook de start van een campagne die tot doel heeft de eerlijke feiten over het vliegverkeer uit de doeken te doen en daarmee aan te tonen dat de luchtvaart in Nederland allang aan haar grenzen zit.

eerlijk over vliegen

Schiphollen top 10

Tijdens het symposium presenteerde initiatiefnemer Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland de ‘Top 17’ van zogenoemde Schipholmythen. Zeventien punten waarop kan worden aangetoond dat de verhalen die door de luchtvaartsector, ministeries en andere belanghebbenden worden verspreid over het economisch belang van Schiphol, over hinder van het vliegverkeer, over de klimaatgevolgen en over het nakomen van afspraken over deze aspecten kunnen worden doorgeprikt.

“Stop met Schiphollen, laten we de feiten over vliegen serieus bespreken’’, aldus Akkerman, ,,Verminder de geluids-, de gezondheid- en de klimaatbelasting door het vliegen.’’ Presentaties van luchtvaartdeskundigen lieten zien dat vliegtuigen niet snel heel veel stiller zullen worden of veel minder CO2 en andere schadelijke stoffen zullen uitstoten. Om klimaatdoelstellingen te halen en om gezondheid van inwoners te waarborgen als het gaat om geluidoverlast en de uitstoot van fijnstof is beperking van de luchtvaart onvermijdelijk.

Zowel Paul Peeters – lector duurzaam vervoer en toerisme aan de Hogeschool NHTV Breda – als Joris Melkert – Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek TU Delft – kwamen tot de conclusie dat klimaatdoelstellingen alleen te halen zijn als we het vliegverkeer terugbrengen en bij bestemmingen binnen Europa overstappen op de trein. Een omslag die niet vanzelf zal gaan. De gamechanger zal uit maatschappelijke druk moeten komen, aldus Melkert.

Een aansprekend voorbeeld daarvan is de actiegroep HoogOverijssel. Leon Adegeest liet zien hoe ze hebben kunnen aantonen dat de Milieueffectrapportage Luchthaven Lelystad niet klopt met het uiteindelijke gevolg dat de opening van de luchthaven is uitgesteld. Het vergde heel veel inspanning, een half jaar rekenen en uitzoeken, maar het leverde resultaat op. Het symposium is voor de bewonersgroepen rond de Nederlandse luchthavens, de provinciale Natuur- en Milieufederaties en de stichting Natuur & Milieu het moment om de handen ineen te slaan en aan te sturen aan op een landelijke manifestatie tegen verdere groei van de luchtvaart. Alleen met voldoende druk uit de samenleving is het idee te keren dat verdere groei van de luchtvaart ons alleen maar profijt oplevert.

Kamerleden willen nieuwe luchtvaartverdeling

Tijdens het symposium dat werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties van Noord-Holland en Overijssel en door Natuur & Milieu waren naast tal van bewonersgroepen ook Kamerleden aanwezig. Suzanne Kröger (GroenLinks), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) en Corrie van Brenk (50 Plus) vroegen om steun uit de samenleving om ervoor te kunnen zorgen dat het vliegverkeer onderdeel gaat uitmaken van het klimaatakkoord en ook moet bijdragen aan de CO2-reductie en niet zoals nu het geval is een uitzonderingspositie kan innemen. De Kamerleden willen een nieuwe luchtvaartverdeling, en veel sneller dan in 2023 zoals de minister heeft aangekondigd. Er moet een mobiliteitsdebat komen: hoe reizen we in de toekomst rekening houdend met klimaatbelasting en gezondheidsrisico’s. De Partij voor de Dieren wil het aantal vliegtuigbewegingen rond Schiphol terugbrengen van 500.000 naar 300.000. GroenLinks vindt dat de NS haar terughoudendheid moet laten varen en samen met andere partijen in Europa moet zorgen voor een adequaat net van hogesnelheidstreinen.

Tijdens het symposium is ook de website eerlijkovervliegen.nl van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland online gegaan.