Voorzitter Commissie MER: Gevolgen luchtvaartplannen minister onvoldoende onderzocht

Harry Webers op Spraakmakers, NPO Radio 1. 21 april 2021

Harry Webers, voorzitter van de Commissie MER, denkt dat de minister zich niet goed laat adviseren over de regionale gevolgen van de luchtruimherziening. Dat zegt hij bij Spraakmakers. Webers uit kritiek op de uitgevoerde milieueffectrapportage (MER) in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de luchtruimherziening, en over de werkwijze op Schiphol. Er wordt volgens hem niet goed onderzocht wat de geluid- en milieueffecten regionaal zijn, als gevolg van een extra vliegroute over het zuiden van Nederland en de verplaatsing van militair oefengebied naar het Noorden.

Efficiënter

De minister wil het luchtruim efficiënter gebruiken en de milieu- en geluidsimpact op de omgeving verminderen. Dat moet onder meer bereikt worden door een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol te gebruiken. De minister laat zich middels een MER adviseren, maar volgens Webers komt in dit advies te weinig naar voren wat deze herziening betekent voor bijvoorbeeld het midden- en oosten van het land.

Geluidhinder

Doordat er gewerkt wordt met gemiddelden kan in het algemeen de geluidhinder afnemen, maar op sommige plekken gaan mensen juist meer geluidhinder ervaren. "Zo zorgt de extra route naar Schiphol voor nieuwe geluidhinder in de provincie Utrecht of in Gelderland", aldus de Commissie van Webers. Dat geldt volgens hem ook voor de verplaatsing van een militair oefengebied van het Zuiden naar het Noorden van Nederland. "Nog onduidelijk is in hoeverre het vliegverkeer woon-, stilte- en natuurgebieden kan mijden", aldus de conclusies van Webers. Ook wordt er een lawaaiiger vliegtuig gebruikt en dit is niet meegenomen in het onderzoek waardoor dit een onvolledig beeld schetst van de overlast.

Rekenfout en verkeerde aannames

Het onderzoek naar hoe er nu op Schiphol wordt gevlogen en over het maximum aantal van 500.000 vliegbewegingen, vertoont volgens Webers rekenfouten en verkeerde aannames. Zo is de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden overschat, en is er te weinig aandacht voor de toename in geluidoverlast. Wat Webers betreft is het daardoor onzeker of de huidige werkwijze van Schiphol wel te vergunnen is. Webers ziet ook goede punten in het onderzoek en advies aan de minister, maar is bang dat wanneer deze tekortkomingen niet worden meegenomen er straks besluiten worden genomen op basis van onvolledige of niet goed onderzochte feiten. "En dat we bij de uitwerking van bepaalde plannen zeggen: als we dit hadden geweten, dan was een ander besluit noodzakelijk geweest."

Het volledige interview met Harry Webers bij Spraakmakers op Radio 1 is hier en duurt 16 minuten.