Webinar Bevlogen Ideeën – 2 februari

Geluidhinder, Gezondheidsrisico's, Groei vliegverkeer

26 januari 2021,  Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder

Webinar: Bevlogen ideeën

Een gezonde leefomgeving en de toekomst van de luchtvaart

Op 2 februari 2021 van 20.00-21.30 uur organiseert de Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen een Webinar over de invloed van de toekomstige ontwikkelingen rond Schiphol op een gezonde leefomgeving.

In onze regio, het noordelijk deel van Zuid Holland, hebben we vaak te maken met overlast van erg laagvliegende vliegtuigen. Landend vliegverkeer leidt in onze regio tot veel geluidsoverlast, omdat de toestellen vaak over grote afstand laag overvliegen. Als bewonersorganisatie betogen we al jaren dat dit niet nodig is en dat de hinder minder kan! Toch gebeurt het niet. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van vliegtuiglawaai. Een van de conclusies is dat de kwaliteit van de leefomgeving ernstig wordt aangetast.

Tijdens het webinar staat het effect van vliegtuigen die vaak op vol motorvermogen laag overkomen op onze gezondheid, centraal. In het verlengde hiervan wordt ingegaan op de vraag hoe wonen en Schiphol samen kunnen gaan. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak van zo’n grote internationale luchthaven in ons land gaan we ook kort in op de betekenis van Schiphol voor onze economie en welvaart.

De avond is bestemd voor de bewoners van het gebied gelegen tussen de Leidse Merenwijk en Noordwijk. Daarnaast is de avond ook bestemd voor politici op lokaal en regionaal niveau. We vragen hen de ‘boodschappen’ uit onze regio over te brengen aan de Tweede Kamer. Zij, de leden van Tweede Kamer – waarvoor half maart verkiezingen worden gehouden - gaan over de vraag ‘hoe verder met de luchtvaart in Nederland’.

De opzet van het webinar is dat naar aanleiding van een korte inleiding, door een panel en u als publiek over een aantal stellingen wordt gediscussieerd. De onderwerpen zijn Luchtvaart en Gezondheid; Luchtvaart en Wonen en Luchtvaart en Economie.

Programma

Korte inleidingen door:
- Ingrid Zandt, GGD Kennemerland over het effect van de luchtvaart op de gezondheid van omwonenden.
- Peter Glasbeek, wethouder Oegstgeest over wonen en luchtvaart.
- Walter Manshanden, wetenschapper over de betekenis van Schiphol voor de Nederlandse economie.

Paneldiscussie

Na iedere inleiding een korte discussie over 2 stellingen door 2 leden van het panel. In het panel hebben zitting: Abdelhaq Jermoumi (raadslid PvdA Leiden), Marcus Rolloos (raadslid VVD Oegstgeest), Kardien de Werker (raadslid VVD Teylingen), Arjan de Kok (oud CDA wethouder Oegstgeest), Gerard van de Breevaart (statenlid CU/SGP Zuid Holland), Marleen Schreuder (raadslid GL Leiden) en Jeroen Heuvelink (statenlid D66 Zuid Holland).

Deelnemers aan het webinar

Als deelnemer aan het webinar kunt u op de presentaties en de discussie over de stellingen reageren via de chat-functie. Hierop volgen reacties van inleiders en panelleden. U wordt gevraagd over de stellingen te stemmen. Aan het einde wordt, zo mogelijk de ‘balans’ van de publieksstemmen opgemaakt.

ORS

Als laatste onderdeel van de avond zal Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger in Omgevingsraad Schiphol in het kort en op hoofdlijnen ingaan op de toekomstige overlegstructuur voor Schiphol. Dit op basis van het in december jl. uitgebrachte advies van de Commissie van Geel.

Afsluiting

We sluiten het webinar af rond 21.30 uur. Optioneel kunt u daarna een video bekijken met heldere en interessante presentatie door prof. dr. Fulco van der Veen over de alternatieve Luchtvaartnota ‘Voorzichtig vliegen naar 2050’ met andere scenario’s voor de (nabije) toekomst. Dat kunt u natuurlijk ook doen ter voorbereiding.

Aanmelden voor deelname

Voor deelname aan het webinar meldt u zich aan via een e-mail naar mail@ozv.nu. Enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u dan een link die u toegang geeft. Deze zult u op de dag zelf ook kunnen vinden op onze website (www.ozv.nu). Voor alle duidelijkheid: Vanwege de corona-maatregelen gaat het om een digitale bijeenkomst.