‘Eerlijk over vliegen’ is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en wordt ondersteund door:

Greenpeace , de Natuur en Milieufederaties in Nederland, Stichting Red de Veluwe, Werkgroep Luchtruim Overijssel, Niet meer vliegen op Beek, BTV, ANIMO, Toekomst Luchtvaart, GGD Kennemerland, Behoud woongenot Aalsmeerbaan, ORS, en Beraad Vlieghinder Moet Minder.

Milieufederatie Noord-Holland heeft zitting in de Omgevingsraad van Schiphol, waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan afspraken over een gezonder en prettiger leefklimaat voor bewoners en omgeving van de luchthaven. Én ervoor kunnen zorgen dat alle deelnemende partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Lokale groepen ondersteunen we met wetenschappelijke kennis.

Met uw hulp kunnen we onderzoeken uitvoeren waarmee
we de luchtvaart een gezondere richting op kunnen sturen.