Wonen of vliegen? Schiphol als antwoord op het grote woningtekort

Door een ander gebruik van Schiphol kunnen gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam in potentie tussen de 70.000 en 150.000 extra woningen bouwen. Dat concluderen Milieudefensie en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) op basis van de studie ‘Analyse Woning Rondom Schiphol’ die To70 in hun opdracht uitvoerde. "Door een ander gebruik van Schiphol is het mogelijk de geluidsbelasting in 11 gebieden rondom de luchthaven flink terug te dringen. Dat geeft mogelijkheden voor nieuwbouw, broodnodig voor het verminderen van het woningtekort in de regio. Wel heeft dat consequenties voor het aantal vluchten op Schiphol. Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om te kiezen voor meer wonen en minder vliegen", aldus Sijas Akkerman, directeur van MNH.

Woningbouw onmogelijk door geluidsoverlast

In de Metropool Regio Amsterdam moeten 250.000 woningen gebouwd zijn in 2040 om de grote woningnood het hoofd te bieden. Een grote sta-in-de-weg is Schiphol, dat door de enorme geluidsoverlast woningbouw in veel gebieden onmogelijk maakt. Daarnaast draagt Schiphol met de grote hoeveelheid vluchten bij aan de klimaatcrisis. “Oneerlijk”, aldus Akkerman. “Veertig procent van de vliegreizen wordt gemaakt door acht procent van de Nederlandse reizigers. Maar juist de mensen die door tekorten en hoge prijzen geen huis vinden in de regio, vliegen minder. Ander gebruik van Schiphol helpt om makkelijker aan een huis te komen en tegelijk de CO2-uitstoot van Nederland te verlagen. Zo helpt Schiphol mee aan klimaatrechtvaardigheid.”

Maatregelen

Uit onderzoek van To70 blijkt dat met de maatregelen die de luchtvaartsector zelf neemt (hinderreductieplan Schiphol) de geluidsbelasting te hoog blijft om in de onderzochte gebieden extra woningen te bouwen. Daarvoor is een ander gebruik van Schiphol nodig. To70 heeft een aantal maatregelen onderzocht die het in potentie mogelijk maken om meer woningen te kunnen bouwen. Het sluiten van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan levert de meeste mogelijkheden voor nieuwbouw op (50.000 tot 120.000 woningen). Maar ook met het omleggen van vliegroutes (18.000 tot 40.000), een nachtsluiting en beperkingen van het aantal vluchten zou extra ruimte voor huizen gecreëerd kunnen worden. Vlootvernieuwing levert theoretisch ruimte op voor 9.000 tot 21.000 huizen. De verdergaande maatregelen zoals het sluiten van banen hebben wel grote consequenties voor de capaciteit van Schiphol.

"De afgelopen tien jaar was de discussie over wonen en vliegen onder ministers, gedeputeerden en wethouders taboe. Met rekentrucs rond vliegtuiglawaai werd net gedaan alsof de geluidshinder afnam en er nog gebouwd kan worden. Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat dit niet zo is. Tijdens de formatieperiode zal een keuze gemaakt moeten worden: gaan we het oplopende woningtekort aanpakken of blijft de regio in greep van een vervuilende sector. Wij kiezen voor wonen en minder vliegen”, aldus Akkerman.

Oplegger onderzoek Woningbouw MRA

Analyse woningbouw rondom Schiphol

 

Zie ook het nieuwsitem op NOS
Of de 18.00 uur uitzending NOS nieuws op 14 juni. Item start op 3.44 min